Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Σείεσαι σο πορπάτεμα σ’

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Ιορδάνης Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Το φιστανόπο σ’ έν’ κοντόν
εφτάν’ σε ους τα μὲσα σ’
Και όλ’ λέν’ «ντ’ έμορφον έν’,
το πόι τη λεγνέσσας!»

Ασ̌κέπαγο μη λάσ̌κεσαι,
εσέν, γιαβρί μ’, τερούνε
Συμποδίουνταν οι αγούρ’,
ψ̌η μ’, σίτι͜α πορπατούνε

Το πανταλόνι σ’ κάθεν κέσ’,
η τσίπα σ’ φανερούται
Το εμπροκάρδι σ’ ανοιχτόν
π’ ελέπ’ σε -ν- παλαλούται

Σείεσαι σο πορπάτεμα σ’
και φανερώντς τα κάλλι͜α σ’
Γιοσμάδες ’μπαίν’νε ση σειράν
να κείνταν σην εγκάλι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρ’νέοι άνδρες
ασ̌κέπαγοασκέπαστο, μη επαρκώς ντυμένο
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
εγκάλι͜ααγκαλιά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφονόμορφο
εμπροκάρδιστήθος, αυτό που βρίσκεται μπροστά από την καρδιά
έν’είναι
εφτάν’φτάνει
κάθενκάτω, κάθε
κάλλι͜ακάλλη
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λεγνέσσαςλιγνής, λιπόσαρκης
μὲσα(τα) η μέση
’μπαίν’νε(εμπαίν’νε) μπαίνουν
όλ’όλοι/α
ουςως, μέχρι
παλαλούταιτρελαίνεται
πόιύψος, μπόι boy
πορπάτεμαπερπάτημα, περπατησιά
πορπατούνεπερπατάνε
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
συμποδίουντανσκοντάφτουν, παραπατούν
τερούνεκοιτούν
τσίπααφαλός ჭიპი
φανερούταιφανερώνεται
φανερώντςφανερώνεις
φιστανόποφουστανάκι fistan<fustān
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr