Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σείεσαι σο πορπάτεμα σ’

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Ιορδάνης Ξενιτόπουλος

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Το φιστανόπο σ’ έν’ κοντόν
εφτάν’ σε ους τα μὲσα σ’
Και όλ’ λέν’ «ντ’ έμορφον έν’,
το πόι τη λεγνέσσας!»

Ασ̌κέπαγο μη λάσ̌κεσαι,
εσέν, γιαβρί μ’, τερούνε
Συμποδίουνταν οι αγούρ’,
ψ̌η μ’, σίτι͜α πορπατούνε

Το πανταλόνι σ’ κάθεν κέσ’,
η τσίπα σ’ φανερούται
Το εμπροκάρδι σ’ ανοιχτόν
π’ ελέπ’ σε -ν- παλαλούται

Σείεσαι σο πορπάτεμα σ’
και φανερώντς τα κάλλι͜α σ’
Γιοσμάδες ’μπαίν’νε ση σειράν
να κείνταν σην εγκάλι͜α σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρ’νέοι άνδρες
ασ̌κέπαγοασκέπαστο, μη επαρκώς ντυμένο
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοιyosma
εγκάλι͜ααγκαλιά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έμορφονόμορφο
εμπροκάρδιστήθος, αυτό που βρίσκεται μπροστά από την καρδιά
έν’είναι
εφτάν’φτάνει
κάθενκάτω, κάθε
κάλλι͜ακάλλη
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
λάσ̌κεσαιπεριφέρεσαι, τριγυρνάς, περιπλανιέσαιἀλάομαι/ηλάσκω
λεγνέσσαςλιγνής, λιπόσαρκης
μὲσα(τα) η μέση
’μπαίν’νε(εμπαίν’νε) μπαίνουν
όλ’όλοι/α
ουςως, μέχρι
παλαλούταιτρελαίνεται
πόιύψος, μπόιboy
πορπάτεμαπερπάτημα, περπατησιά
πορπατούνεπερπατάνε
σίτι͜ακαθώς, ενώσόταν<εις όταν
συμποδίουντανσκοντάφτουν, παραπατούν
τερούνεκοιτούν
τσίπααφαλόςჭიპი
φανερούταιφανερώνεται
φανερώντςφανερώνεις
φιστανόποφουστανάκιfistan<fustān
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr