Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πολλά μουράτι͜α απλέρωτα

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Γιώτης Γαβριηλίδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Μοιρολογώ όθεν πατώ
σ’ ιχνάρι͜α ντο αφήνεις
Γομών’ ατα με δακρόπα
να κλίσ̌κεσαι και πίνεις

Σον τόπον ντ’ εχωρίγαμε
κάθαν ημέραν κλαίω
Αμύριχτα τσ̌ιτσ̌εκόπα
σ’ ατά τον πόνο μ’ λέω

Τα πουλία ’κι κελαηδούν
μετ’ εμέναν πονούνε
’Λωλώθανε τα άχαρα
’ς σα τέρτι͜α μ’ εγροικούνε

Η εγκάλι͜α μ’ έν’ εύκαιρον,
η ψ̌η μ’ και η καρδία μ’
Ση ζήση μ’ όλια νεφιλιάν
’χάθεν η συντροφία μ’

Εκάτσα απάν’ σ’ έναν λιθάρ’
και σπίγγω την καρδία μ’
Πολλά μουράτι͜α απλέρωτα
’πέμ’νεν αροθυμία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμύριχταπου δεν έχουν μυρωδιά/ευωδία
απάν’πάνω
απλέρωταανεκπλήρωτα
αροθυμίανοσταλγία
ατάαυτά
ατααυτά
γομών’γεμίζω/ει
δακρόπαδάκρυα
εγκάλι͜ααγκαλιά
εγροικούνεκαταλαβαίνουν
εκάτσακάθισα
έν’είναι
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
εχωρίγαμεχωρίσαμε
ιχνάρι͜αχνάρια, ίχνη
κάθανκάθε
’κιδενουκί<οὐχί
κλίσ̌κεσαισκύβεις, κλίνεις
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
’λωλώθανε(ελωλώθανε) βουβάθηκαν, μουγγάθηκαν, σάστισαν, θόλωσε το μυαλό τους
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
νεφιλιάνμάταιο/α, ανώφελο/αnafile/nāfile
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
’πέμ’νεν(επέμ’νεν) απόμεινε
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ς(ας) από
σπίγγωσφίγγω
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκιαçiçek
’χάθεν(εχάθεν) χάθηκε
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr