Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, ανάθεμα σε

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Άγγελος Βασιλειάδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Σ̌κύλ’ κουτάβ’, άμον την βδέλλαν
εγρίβωσες απάν’ ι-μ’,
έπιες όλι͜ον το γ̂αίμα μ’
’κι χάσαι ας σο γιάνι μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, βρούλας φωτίαν
εσάρεψαν την καρδία μ’
’Κ’ ελέπ’ς με πώς ανασύρω;
Έχ̌’ και χάνω την υεία μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ κουτάβ’, ανάθεμα σε,
πώς είσαι εσύ πλασμένον!
Τον Θεόν πα ’κι φοάσαι,
νε σ̌κύλ’ αφορισμένον

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, άφ’ς με κι οφύγον
να γαλενίζ’ το ψ̌όπο μ’
Κανείντανε τα πελι͜άδες
ντο έγκες σο κιφαλόπο μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασύρωκλαίω γοερά με λυγμούς
απάν’πάνω
ατααυτά
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
άφ’ςάφησε (προστ.)
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγεςbrûler
γαλενίζ’γαληνεύει
γιάνιπλάι, πλευρόyan
δελι͜άεταιπεριπλέκεται, μπερδεύεται, σκοντάφτειθηλιάζω<θῆλυς
έγκεςέφερες
ελέπ’ςβλέπεις
έπιεςήπιες
εσάρεψαντύλιξαν, περικύκλωσαν, άρεσαν
έχ̌’έχει
έχ̌’ και χάνωπάω να χάσω
’κ’δενουκί<οὐχί
κανείντανεφτάνουν, είναι αρκετά
’κιδενουκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
οφύγονφύγε (προστ.)
παπάλι, επίσης
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
υείαυγεία
φοάσαιφοβάσαι
χάσαιχάνεσαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr