Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, ανάθεμα σε

Τη ψ̌ης αροθυμίαςΤη ψ̌ης αροθυμίας

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Άγγελος Βασιλειάδης

Καλλιτέχνες: Άγγελος Βασιλειάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Σ̌κύλ’ κουτάβ’, άμον την βδέλλαν
εγρίβωσες απάν’ ι-μ’,
έπιες όλι͜ον το γ̂αίμα μ’
’κι χάσαι ας σο γιάνι μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, βρούλας φωτίαν
εσάρεψαν την καρδία μ’
’Κ’ ελέπ’ς με πώς ανασύρω;
Έχ̌’ και χάνω την υεία μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ κουτάβ’, ανάθεμα σε,
πώς είσαι εσύ πλασμένον!
Τον Θεόν πα ’κι φοάσαι,
νε σ̌κύλ’ αφορισμένον

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα

Σ̌κύλ’ κουτάβ’, άφ’ς με κι οφύγον
να γαλενίζ’ το ψ̌όπο μ’
Κανείντανε τα πελι͜άδες
ντο έγκες σο κιφαλόπο μ’

[Εχ!] Τα τέρτι͜α μ’ είναι πολλά
και τα πόνι͜α μ’ άλλ’ ατόσα
Αν κάθουμαι να λέγ’ ατα
δελι͜άεται η γλώσσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
ανασύρωκλαίω γοερά με λυγμούς
απάν’πάνω
ατααυτά
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
άφ’ςάφησε (προστ.)
βρούλας(τη) φλόγας, (τα) φλόγες brûler
γαλενίζ’γαληνεύει
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δελι͜άεταιπεριπλέκεται, μπερδεύεται, σκοντάφτει θηλιάζω<θῆλυς
έγκεςέφερες
ελέπ’ςβλέπεις
έπιεςήπιες
εσάρεψαντύλιξαν, περικύκλωσαν, άρεσαν
έχ̌’έχει
έχ̌’ και χάνωπάω να χάσω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κανείντανεφτάνουν, είναι αρκετά
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κιφαλόποκεφαλάκι
οφύγονφύγε (προστ.)
παπάλι, επίσης, ακόμα
πελι͜άδεςβάσανα, σκοτούρες bela
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πόνι͜απόνοι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
υείαυγεία
φοάσαιφοβάσαι
χάσαιχάνεσαι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8042 | Albums/Singles: 1260 | Συντελεστές: 1652 | Λήμματα: 14387
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr