Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη ζήση μ’, ψ̌η μ’, ετέλεσες

Πόνι͜α και σεβτάδεςΠόνι͜α και σεβτάδες

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Σην καρδι͜ά μ’ ’ντώκες το μαχ̌αίρ’
και τσιμπονίζ’ το αίμα μ’
Έλα, τέρεν πώς ’κχ̌ύεται,
πουλόπο μ’, ας ση φλέβα μ’

Ποίσον την βούραν μαστραπάν
και πία ας σο γαίμα μ’
Πουλί μ’, να ινανεύ’ς ατο,
μ’ εθαρρείς λέγω ψέμαν

Φουρκίουμαι σα γ̂αίματα
άμον ποτάμ’ ντο τρέχ’νε
Τ’ ολόερα μ’ εγόμωσαν,
τελεμονήν πα ’κ’ έχ’νε

Γιαβρί μ’, τέρεν ντ’ εποίκες με
με το τρανόν τ’ ινιάτι σ’
Την ζήση μ’, ψ̌η μ’, ετέλεσες
αρ’ με το ταπιάτι σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
βούρανχούφτα
γ̂αίματααίματα
γαίμααίμα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εγόμωσανγέμισαν
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
ετέλεσεςτελείωσες κτ
έχ’νεέχουνε
ινανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαιinanmak
ινιάτιγινάτι, πείσμαinat/ʿinād
’κ’δενουκί<οὐχί
’κχ̌ύεταιχύνεται
μαστραπάνμικρή μεταλλική, πήλινη ή και γυάλινη κανάταmaşrapa/maşraba
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ολόεραολόγυρα
παπάλι, επίσης
πίαπιες (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
πουλόποπουλάκι
ταπιάτισυνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπουtabiat/ṭabīʿat
τελεμονήντελειωμό
τέρενκοίταξε (προστ.)
τρέχ’νετρέχουν
τσιμπονίζ’αναβλύζει με ορμή
φουρκίουμαιπνίγομαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr