Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εσύ είσαι τ’ αγγελούδι μ’

Πόνι͜α και σεβτάδεςΠόνι͜α και σεβτάδες

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Πουλόπο μ’, είσαι η ζωή μ’
η ψ̌η μ’ και η καρδία μ’
Σο γιάνι μ’ όνταν ’κ’ έχω σε
τρώει με η μαναχ̌ία

Πουλόπο μ’, τ’ ομματόπα σου
’κ’ ευρίουνταν σην πλάση
Όσον ντο αγαπώ σε εγώ,
συ εμέν αγαπάς -ι;

Εσύ είσαι τ’ αγγελούδι μ’,
ρίζα μ’, απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Τα χ̌ειλόπα σ’ όντες φιλώ,
μέλ’ στάζ’ ας σο στομόπο μ’

Πουλί μ’, τα χ̌είλι͜α σ’ κόκκινα,
τα μάγ’λα σ’ άμον μήλα
Ρίζα μ’, να έμ’νε απέσ’ σην ψ̌η σ’
κλαδόπον με τα φύλλα

Την καρδι͜ά σ’ είχα μαξιλάρ’,
γεργάν’, πουλί μ’, το ψ̌όπο σ’
Πουλί μ’, θα ελαλάχ̌ευα
τ’ έμορφον το κορμόπο σ’

Εσύ είσαι τ’ αγγελούδι μ’,
ρίζα μ’, απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
Τα χ̌ειλόπα σ’ όντες φιλώ,
μέλ’ στάζ’ ας σο στομόπο μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γεργάν’πάπλωμαyorgan
γιάνιπλάι, πλευρόyan
ελαλάχ̌ευαχάιδευα
έμ’νεήμουν
έμορφονόμορφο
ευρίουντανβρίσκονται
’κ’δενουκί<οὐχί
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
κορμόποκορμάκι
μάγ’λαμάγουλαmagulum
μαναχ̌ίαμοναξιά
μέλ’μέλι
ομματόπαματάκια
όντανόταν
όντεςόταν
πουλόποπουλάκι
στομόποστοματάκι
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr