Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το φίλεμα σ’ έν’ γιατρικόν

Πάρθεν η ΡωμανίαΠάρθεν η Ρωμανία

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Πουλόπο μ’, ντό εποίκες με
κι όλον εσέν νουνίζω;
Άμον τα ξύλα σ’ άψιμον
καίγουμαι και βρουλίζω

[Ωχ!] Και μα την Παναΐαν,
ψ̌η μ’, λέγω την αληθείαν!
Το σεβνταλίν το τέρεμα σ’
έκαψεν την καρδία μ’

Εποίκες με έναν περισ̌άν’
τα στράτας να ωρι͜άζω
Όντες δηβαίντς ελέπω σε,
κλαίγω κι αναστενάζω

[Ωχ!] Και μα την Παναΐαν,
ψ̌η μ’, λέγω την αληθείαν!
«Τσ̌απκούν» εξέγκαν τ’ όνομα μ’
άι! σην Καλαμαρίαν

Πουλί μ’, η εμορφάδα σου
εμέν θα παλαλώνει
Το φίλεμα σ’ έν’ γιατρικόν
εμέν ντο θα λαρώνει

[Ωχ!] Και μα την Παναΐαν,
λέγω την αληθείαν!
Ελέπ’νε σε τ’ ομματόπα μ’
και καίγεται η καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άψιμονφωτιά
βρουλίζωφλέγομαι, καίγομαιbrûler
ελέπ’νεβλέπουνε
ελέπωβλέπω
εμορφάδαομορφιά
έν’είναι
εξέγκανέβγαλαν
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
καίγουμαικαίομαι
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
νουνίζωσκέφτομαι
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλώνειτρελαίνει κπ
περισ̌άν’εξαθλιωμένo, κακομοίρη, δυστυχήperişan/perīşān
πουλόποπουλάκι
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τέρεμαβλέμμα
τσ̌απκούντσαχπίνης, μπερμπάντηςçapkın
φίλεμαφιλί
ψ̌ηψυχή
ωρι͜άζωπροσέχω, φυλάω, επιβλέπω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr