Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άκ’σον την τραγωδία μου

’Πάρθεν η Ρωμανία’Πάρθεν η Ρωμανία

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης

Καλλιτέχνες: Ανδρέας Κουγιουμτζίδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Εγώ -ν- εσέν εγάπεσα,
εγώ -ν- εσέν θα παίρω
Η σεβντά σ’ έν’ τρανόν, πουλί μ’,
γερὰ σην ψ̌η μ’ θα φέρω

Η καρδία μ’ και το ψ̌όπο μ’,
πουλόπο μ’, ματωμένα
Απέσ’ ι-μ’ στάζ’νε άμον χολήν
και φαρμακών’νε εμέναν

Άλλο την ψ̌η μ’ μη φαρμακώντς,
μη ματώντς το καρδόπο μ’
Πόσο κι άλλον, ψ̌η μ’, θα βαστώ;
λύεται το κορμόπο μ’

Άκ’σον την τραγωδία μου
ντ’ έσυρα για τ’ εσένα
Εμέν θα τρώει με το χώμαν,
το κρίμαν έν’ σ’ εσένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκ’σονάκουσε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
γερὰπληγή, τραύμα yara
εγάπεσααγάπησα
έν’είναι
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
καρδόποκαρδούλα
κορμόποκορμάκι
λύεταιλιώνει
ματώντςματώνεις
παίρωπαίρνω
πουλόποπουλάκι
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
στάζ’νεστάζουνε
τραγωδίατραγούδι
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
φαρμακώντςφαρμακώνεις
χολήνθυμό
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr