Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εξέρτς όντες επέγ’ναμε

Τα αυθεντικά του ΠόντουΤα αυθεντικά του Πόντου

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εξέρτς όντες επέγ’ναμε
σα χωράφι͜α μερέα
εκλώσκουμν’ και -ν- εφίλ’να σε
σην αποσυνορέαν

Εξέρτς όντες εκάθουμ’νες
ση χωραφί’ την άκραν
εποίν’νες με και -ν- έκλαιγα
κι εσπόγγιζες τα δάκρυ͜α μ’

Για τ’ εσέναν, αρνόπο μου,
εγώ πα τραγωδώ
Να ακούς το λαλόπο μου
εγώ όντες ’κι ζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
αποσυνορέανσύνορο, όρια χωραφιού
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
εκάθουμ’νεςκαθόμασταν
εκλώσκουμν’γυρνούσα, επέστρεφα
εξέρτςξέρεις, γνωρίζεις
επέγ’ναμεπηγαίναμε
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
εσπόγγιζεςσκούπιζες
εφίλ’ναφιλούσα
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλόποφωνούλα
μερέαμεριά
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
τραγωδώτραγουδάω
χωραφί’χωραφιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr