Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ̌εκέρι μ’ ’κι ανασπάλλω σε

Αγιά Σοφιά ΤραπεζούνταςΑγιά Σοφιά Τραπεζούντας

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Κώστας Παναγιωτίδης


Έναν κούρταν ας σο ρακίν
έσταξεν σο καμίσι μ’
Σ̌εκέρι μ’, ’κι ανασπάλλω σε,
είσαι κλαδίν τη ψ̌ης ι-μ’

Σκοτία πίσσα, άστρα είν’,
φέγγος κι άμον ημέρα
Εμέναν επαλαλώσεν
έμορφος περιστέρα

’Σ σ’ αχούλι μ’ ξάι ’κ’ εβγάλλω σε,
παραδεισί’ πουλόπο μ’
Άντζ̌αχ ατότε τουρουλεύ’
τ’ έρημον το καρδόπο μ’

Σκοτία πίσσα, άστρα είν’,
φέγγος κι άμον ημέρα
Εμέναν επαλαλώσεν
έμορφος περιστέρα

Λέω περηφανεύκουμαι,
σουμά σ’ ξαν εγεννέθα!
Ατσ̌άπς τίνος το καπαγιάτ’
μακρά απ’ εσέν π’ ευρέθα;

Σύρω λιθάρι͜α σο κουίν,
τερώ αν έν’ βαθύν -ι
Άφ’σον τον άντρα σ’, νε πουλί μ’,
μ’ εθαρρείς έν’ εντροπήν -ι

Σκοτία πίσσα, άστρα είν’,
φέγγος κι άμον ημέρα
Εμέναν επαλαλώσεν
έμορφος περιστέρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανασπάλλωξεχνώ
άντζ̌αχμόλις που, μετά βίας, τότε μόνοancak
ατσ̌άπςάραγε, αναρωτιέμαιacaba/ʿacebā
άφ’σονάφησε (προστ.)
αχούλιμυαλόakıl/ʿaḳl
εβγάλλωβγάζω
εγεννέθαγεννήθηκα
εθαρρείςθαρρείς, νομίζεις, υποθέτεις
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφοςόμορφος/η
έν’είναι
εντροπήνντροπή
ευρέθαβρέθηκα
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίσιπουκάμισουπό+καμίσιον<camisia
καπαγιάτ’φταίξιμο, σφάλμα, έγκλημαkabahat/ḳabāḥat
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κουίνλάκκος, όρυγμαkuyu
κούρτανγουλιά
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ξάικαθόλου
ξανπάλι, ξανά
παραδεισί’παραδείσου
περηφανεύκουμαιπερηφανεύομαι
πουλόποπουλάκι
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
’ς(ας) από
σ̌εκέριζάχαρη, γλυκό/άşeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
σκοτίασκοτάδι
σουμάκοντά
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τερώκοιτώ
τίνοςποιού;
τουρουλεύ’χαλαρώνει, γαληνεύει, καταλαγιάζειdurulmak
φέγγοςφεγγάρι
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr