Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη ψ̌ης ι-μ’ η ψ̌η

Αγιά Σοφιά ΤραπεζούνταςΑγιά Σοφιά Τραπεζούντας

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώτης Γαβριηλίδης, Ματθαίος Τσαχουρίδης


Πουλόπο μ’, εσέν αναμέν’
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
τ’ εγάπης η φωλέα
[Έλα -ν- έλα]
Τονα̤τεμένον έχ’ ατο
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
απέσ’ σην ψ̌η μ’ βαθέα
[Έλα -ν- έλα/Τη ψ̌ης ι-μ’, η ψ̌η]

Καμίαν ας σο νου μ’ ’κ’ εβγαίντς,
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
εγάπη σ’ κάτ’ αγνόν έν’!
[Έλα -ν- έλα]
Κλαίω, ματούμαι για τ’ εσέν,
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
ο πόνος ι-μ’ τρανόν έν’
[Έλα -ν- έλα/Τη ψ̌ης ι-μ’, η ψ̌η]

Τσ’ εγάπ’ς κ̂ουσμέτ’ θα ’ίνεται
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
να έχω σε σο γιάνι μ’;
[Έλα -ν- έλα]
Να χ̌αίρεσαι και να γελάς
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
και να γριβώντς απάν’ ι-μ’
[Έλα -ν- έλα/Τη ψ̌ης ι-μ’, η ψ̌η]

Ετέρεσα, ετέρεσα
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
σα τέσσερα μερόθεν
[Έλα -ν- έλα]
Τ’ αρνόπο μ’ πουθέν ’κ’ είδα ’το,
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
πουθέν ’κ’ εφανερώθεν
[Έλα -ν- έλα/Τη ψ̌ης ι-μ’, η ψ̌η]

Γεια σου Μακούλη με τη λύρα σου!

Όσον ντο ζω έχω ομούτ’
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
μόνο σ’ εσέν, Παλάσσα μ’
[Έλα -ν- έλα]
Απάν’ σα ψ̌ήα σ’ τ’ υστερνόν
[Ε ρίζα μ’! Ε πουλί μ’!]
να κόφκεται η ανάσα μ’
[Έλα -ν- έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγνόναλλόκοτο/η, περίεργο/η, σπουδαίο/α, αξιοθαύμαστο/η
αναμέν’περιμένει
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βαθέαβαθιά
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γριβώντςπροσκολλάσαι
εβγαίντςβγαίνεις
εγάπ’ςαγάπης
έν’είναι
ετέρεσακοίταξα
εφανερώθενφανερώθηκε, αποκαλύφθηκε
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κ̂ουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
καμίανποτέ
κόφκεταικόβεται
ματούμαιματώνομαι
μερόθεναπό μέρος
ομούτ’ελπίδα umut
πουθένπουθενά
πουλόποπουλάκι
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τονα̤τεμένονδιακοσμημένο, στολισμένο, (για τραπέζι) στρωμένο μεγαλοπρεπώς, καλλωπισμένο donatma
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
υστερνόνκατοπινό, τελευταίο, στερνό
φωλέαφωλιά
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr