Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βάλτεν μαχ̌αίρι͜α πίσταυρα̤

Τα αυθεντικά του Πόντου

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Βάλτεν μαχ̌αίρι͜α πίσταυρα̤,
την εγάπη μ’ θα ωρι͜άζω
Αν έρχουνταν να παίρ’ν’ ατεν,
πολλούς θα μαχ̌αιρι͜άζω

Ε! Θεέ μ’, Εσύ βοήθα με,
ατείν’ άλλ’ ’κ’ επορούνε
Τ’ αρνόπο μ’ ας σα χ̌έρι͜α μου
να παίρ’νε πολεμούνε

Αούτο τ’ εμόν η καρδι͜ά
ντο έχ̌’ και ’δέν ’κι λέει;
Τα χ̌είλι͜α μ’ λέγ’νε και γελούν
κι ατό αποπέσ’ κλαίει

Παρακαλώ, παρακαλώ,
Χριστόν και Παναΐα
Ας έλεπα την τρυγόνα μ’
την εβδομάδαν μίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αούτοαυτό/ή
αποπέσ’από μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατείν’αυτοί
ατεναυτήν
’δέντίποτα
έλεπαέβλεπα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επορούνεμπορούν
έρχουντανέρχονται
έχ̌’έχει
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
’κιδεν οὐκί<οὐχί
λέγ’νελένε
μίανμια φορά
παίρ’ν’παίρνουν
παίρ’νεπαίρνουν
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ωρι͜άζωπροσέχω, φυλάω, επιβλέπω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr