Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Υποφέρω

Πόντος «Καλαμαριά»Πόντος «Καλαμαριά»

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Ασλανίδης


Υποφέρω που τ’ ομμάτι͜α σ’
’κι τερούνε με -ν
Υποφέρω που τα χ̌είλι͜α σ’
’κι φιλούνε με -ν

Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν

Υποφέρω που τ’ ομμάτι͜α σ’
’κι τερούνε με -ν
Υποφέρω που τα χ̌είλι͜α σ’
’κι φιλούνε με -ν

Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν

Θ’ αποθάνω, νε πουλόπο μ’
εγώ για τ’ εσέν
Θ’ αποθάνω έναν ώραν
αν κείσαι μετ’ εμέν

Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν

Θ’ αποθάνω και το κρίμαν
θα έ͜εις ατ’ εσύ
και θα τυραννίεσαι
σ’ όλεν τη ζωήν

Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Έναν ώραν αν αφήντς με
εθαρρώ ’κι ζω
Η εγάπ’ έν’, νε πουλόπο μ’,
ασ’ όλεν το καλόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
ασ’από
αφήντςαφήνεις
έ͜ειςέχεις
εγάπ’αγάπη
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
έν’είναι
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
’κιδεν ουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
τερούνεκοιτούν
τυραννίεσαιτυραννιέσαι, ταλαιπωριέσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr