Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα μαύρα τα μαλλία σ’

Πόντος «Καλαμαριά»Πόντος «Καλαμαριά»

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Ασλανίδης


Και τα μαύρα τα μαλλία σ’
όντες σύρτς ατα σ’ ωμία σ’
τογραεύ’νε την καρδία μ’,
σ’ ομμάτι͜α μ’ έρ’ται σκοτίαν

Και μικρόν, και μικρόν
παλαλόν, τ’ εμόν αρνίν
Τα μαλλόπα ους τα μὲσα σ’
έφαες τ’ εμόν την ψ̌ην!

Όντας ’βγαίντς ση γειτονίαν,
τρέχ’νε όλι͜α τα παιδία
Τον Θεόν παρακαλώ
τύχην να έχω εγώ

Και μικρόν, και μικρόν
παλαλόν, τ’ εμόν αρνίν
Τα μαλλόπα ους τα μὲσα σ’
έφαες τ’ εμόν την ψ̌ην!

Θα στείλω σε χ̌αιρετίας
και μαζί και την καρδία μ’
Θ’ αποθάνω αν ’κι παίρτς με,
πουλόπο μ’, φογούμ’ ’κι θέλτς με

’Κ’ επορώ, ’κ’ επορώ,
’κ’ επορώ χωρίς εσέν
Αν ’κι παίρτς με θ’ αποθάνω
το κρίμαν θα έν’ σ’ εσέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθάνωπεθαίνω
ατααυτά
’βγαίντςβγαίνεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
επορώμπορώ
έρ’ταιέρχεται
έφαεςέφαγες
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
μαλλόπαμαλλάκια
μὲσα(τα) η μέση
ομμάτι͜αμάτια
όνταςόταν
όντεςόταν
ουςως, μέχρι
παιδίαπαιδιά
παίρτςπαίρνεις
παλαλόντρελό
πουλόποπουλάκι
σκοτίανσκοτάδι
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
τρέχ’νετρέχουν
φογούμ’φοβάμαι
χ̌αιρετίαςχαιρετίσματα
ψ̌ηνψυχή
ωμίαώμοι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr