Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ματσούκα μ’

Τα αυθεντικά του ΠόντουΤα αυθεντικά του Πόντου

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τέρεν το πέραν το ραχ̌ίν
και έλεπον το κάστρον
Μαύρα λίβι͜α εσ̌κέπασαν
το ματσουκάτ’κον τ’ άστρον

Αρμέντσα Παναΐα,
[ξαν] είπα την αληθείαν
Ελέπ’νε σε τ’ ομματόπα μ’
και καίεται η καρδία μ’

Ματσούκα μ’, τα χ̌ιονόνερα σ’
κατενά άμον δάκρυ͜α
Όντες θα λύουν γομών’νε
όλια τα ποταμάκρι͜α
Όντες λύγουνταν γομών’νε
όλια τα ποταμάκρι͜α

Αρμέντσα Παναΐα,
[ξαν] είπα την αληθείαν
Ελέπ’νε σε τ’ ομματόπα μ’
[ξαν] και καίεται η καρδία μ’

Τ’ ορμία σου μοιρολογούν
και τα παρχάρι͜α κλαίγ’νε
Ατά ’κι ευρήκ’νε άνθρωπον
τα τέρτι͜α τουν να λέγ’νε

Αρμέντσα Παναΐα,
[ξαν] είπα την αληθείαν
Ελέπ’νε σε τ’ ομματόπα μ’
και καίεται η καρδία μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ΑρμέντσαΑρμένισσα
ατάαυτά
γομών’νεγεμίζουν, μτφ. κομπιάζουν
ελέπ’νεβλέπουνε
έλεπονδες
ευρήκ’νεβρίσκουν
καίεταικαίγεται
κατενάκαθαρά, ξεπλυμένα, ξεθολωμένα κατανίζω
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
λέγ’νελένε
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
λύγουντανλιώνουν
λύουνλιώνουν
ξανπάλι, ξανά
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
τέρενκοίταξε (προστ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουντους

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr