Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αραεύω σε, πουλόπο μ’

Πόντος «Καλαμαριά»Πόντος «Καλαμαριά»

Στιχουργοί: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Σιδηρόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιδηρόπουλος, Παναγιώτης Ασλανίδης


Αραεύω σε, πουλόπο μ’,
αραεύω σε
Όπου κέσ’ τερώ, πουλί μ’,
εσέν ελέπω σε

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι;

Τ’ ομμάτι͜α σ’ εγώ -ν- ελέπω
αλλού να τερούν
Έμπρι͜α σ’ είμαι και ’κ’ ελέπ’ς με,
την καρδι͜ά μ’ πονούν¹

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι;

Τα μαλλία απάν’ σ’ ωμία σ’
κρούνε, ελέπ’ ατα
’Κ’ έρχεσαι σα γόνατα μ’
εγώ να πλέκ’ ατα

Και τερώ σε, ’κι τερείς με
Ωχ! αηλί εμέν!
Αραεύω, ’κι αραεύ’ς με
Ντό να ’ίνουμαι;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
αραεύωψάχνω, αναζητώ, γυρεύω aramak
ατααυτά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπ’ςβλέπεις
ελέπωβλέπω
έμπρι͜αμπροστά
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρούνεχτυπούνε
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
τερείςκοιτάς
τερούνκοιτούν
τερώκοιτώ
ωμίαώμοι
Σημειώσεις
¹ Το ρήμα πονώ στην ποντιακή έχει την έννοια του συμπονώ και όχι αυτή του προκαλώ πόνο. Ενδεχομένως να έχει παραληφθεί ένα «’κι» κατά την ηχογράφηση, ώστε να ταιριάζει νοηματικά καλύτερα ως «’κι πονούν»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13400
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr