Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’

Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’/Σεβνταλίν πουλί μ’

Στιχουργοί: Χρύσανθος Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Πόσα ομμάτι͜α τη κοσμί’
αντάμωσην περ’μέν’νε
και πόσα σο παράθυρον
οξ̌ουκά -ν- απομέν’νε;

Τερούν, τερούν ’κι φαίνεται
ο ξένον ας σα ξένα
Να δί’ ατ’ς ολίγον χαράν
σα καρδι͜άς τα καμένα

Είνας πα όσον ετέρεσεν,
εχαλάγαν τ’ ομμάτι͜α τ’ς
’Κ’ επρόφτασεν να πλερούται
η μάρσα ας σα μουράτι͜α τ’ς

Για τ’ ατέν ’κ’ έτονε κ̂ουσμέτ’
ν’ ελέπ’ τον ξενιτέαν
Επέθανεν κι ησύχασεν
σ’ έναν ισίζ’ φωλέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απομέν’νεαπομένουν
ατέναυτήν
ατ’ςαυτής, της
δί’δίνει
είναςένας/μία
ελέπ’βλέπει/βλέπω
επέθανενπέθανε
ετέρεσενκοίταξε
έτονεήταν
εχαλάγανχάλασαν (αμεταβ.)
ισίζ’ερημικό/ή, απομονωμένο/η ıssız
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κ̂ουσμέτ’τυχερό, μοίρα, ριζικό kısmet/ḳismet
Καμέναπεριοχή κοντά στην Παναγία Σουμελά
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
μάρσαμαύρη, κακόμοιρη, καημένη
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοι murat/murād
ξενιτέανξενιτεμένο
ομμάτι͜αμάτια
οξ̌ουκάέξω
παπάλι, επίσης, ακόμα
περ’μέν’νεπεριμένουν
πλερούταιπληρώνεται, εκπληρώνεται
τερούνκοιτούν
φωλέανφωλιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr