Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε

Τα τραγούδια της ΠάφραςΤα τραγούδια της Πάφρας

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Κορίτσ’ π’ εβγαίν’ και πορπατεί
τη νύχταν με τον φέγγον
Ατό ερχάλ θέλ’ φίλεμαν,
ντό λέτε͜ ατο τσ̌εχέλκον;

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, εφίλ’να εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, ψ̌η μ’, κι εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’

Φορεί και πογιατίεται,
κρεμάν’ τ’ αναλλαγάδι͜α τ’ς
Όλα ’θε επαρλάεψαν
κι ίλιαμ τα εμπροκαρδι͜ά τ’ς

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, εφίλ’να εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, ψ̌η μ’, κι εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’

Να έμ’νε εγώ το παλληκάρ’
και ση ζωήν το τέρτι σ’
Εκούρτανα ας σα χ̌ειλόπα σ’
ντο γλυκοστάζ’ το μέλι σ’

Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, εφίλ’να εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, ψ̌η μ’, κι εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Αρνί μ’, εσέν να είχα σε
εκεί σα ερημίας
Εφίλ’να, εφίλ’να εχόρταζα
κι εκείμ’νε απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναλλαγάδι͜αγιορτινά/καλά ρούχα
απέσ’μέσα
εβγαίν’βγαίνει
εκείμ’νεκειτόμουν, ξάπλωνα
εκούρτανακατάπινα
έμ’νεήμουν
επαρλάεψανέλαμψαν, λαμποκόπησανparlamak
ερημίαςερημιές
ερχάλσε κάθε περίπτωση, πάντως, πιθανόταταherhâlde
εφίλ’ναφιλούσα
’θετου/της
ίλιαμπροπαντώς, ιδιαίτερα, ειδικάilla/illā
πογιατίεταιβάφεταιboyamak
τέρτικαημός, βάσανο, στενοχώριαdert
τσ̌εχέλκονάπειρο, ανώριμο, άβγαλτοcehil/cehl
φέγγονφεγγάρι
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr