Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του οπλαρχηγού Κυριάκου

Τα τραγούδια της ΠάφραςΤα τραγούδια της Πάφρας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τερώ καρσ̌ί σ’ έναν δεντρίν,
έτοιμον η κρεμάλα
Σην Πάφραν είν’ άμον κι εμέν
παλληκαρόπα κι άλλα
Αηλί εμέν, νε μάνα μου!

Εξέβα ας σο Αλατσαμντάμ,
εκότσιζα κι επέγ̆’να
Έτρεχ̌εν ασταμάτετα
τη καρδι͜άς ι-μ’ το αίμαν

Σην Πάφραν και ολόερα
πολλά είν’ τα πουρνάρι͜α
Έσυραν και εντώκανε
κι έκοψαν τα ποδάρι͜α μ’

Ση Ινοζού και το ποτάμ’
έρθαν κι εμέν πιάν’νε
κι ένας τον άλλον έλεεν
τον Κάκον θα κρεμάν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς
είν’είναι (για πληθ.)
εκότσιζακούτσαινα
έλεενέλεγε
εντώκανεχτύπησαν
εξέβαβγήκα, ανέβηκα, μτφ. προέκυψα
επέγ̆’ναπήγαινα
έρθανήρθαν
έσυρανέσυραν, τράβηξαν, έριξαν
καρσ̌ίαπέναντι karşı
κρεμάν’νεκρεμούν
ολόεραολόγυρα
πιάν’νεπιάνουν
ποδάρι͜απόδια
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τερώκοιτώ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr