Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Η παρανύφ’σσα έμορφος

Τα αυθεντικά του ΠόντουΤα αυθεντικά του Πόντου

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Η παρανύφ’σσα έμορφος,
η νύφε άλλον καλλίον
Ο κουμπάρον τελικανλής
και -ν- ο γαμπρόν θερίον

Παρανύφ’σσα, ’κι θ’ επαίρ’νες,¹
άι, το ρούχον ντ’ εφόρ’νες
Εσύ τσ̌αλίμι͜α ντ’ επούλ’νες;
Ας σον άνδρα σ’ ’κ’ επόρ’νες

Καλόν χορόν, καλόν χορόν
τ’ αρνί μ’ χορεύ’ σο γιάνι μ’
Το χορόν ντο εχόρεψα
επίασεν απάν’ ι-μ’

Ντό έπαθες και λύντς και δέντς
τη λετσ̌εκί’ σ’ τα τέκια;
Εμέν τσ̌αλίμι͜α μη πουλείς!
Εγώ ντ’ εποίν’να εφέκα!

Γουρπάν’ σα χ̌έρι͜α σ’ τ’ έμορφα,
ατά τα πιλεκλία!
Πώς ’κι κουεύ’ς και βάλτς ατα
και σα νερά τα κρύα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατάαυτά
ατααυτά
βάλτςβάζεις, τοποθετείς
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δέντςδένεις
έμορφαόμορφα
έμορφοςόμορφος/η
επαίρ’νεςέπαιρνες
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
επόρ’νεςμπορούσες
επούλ’νεςπουλούσες
εφέκαάφησα
εφόρ’νεςφορούσες
θερίονθηρίο
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κουεύ’ςλυπάσαι, φείδεσαι, τσιγκουνεύεσαι, θυσιάζεις kıymak
λετσ̌εκί’μαντιλιού (βλ. λετσ̌έκ’)
λύντςλύνεις, λιώνεις
νύφενύφη
πιλεκλία(για χέρια) αυτά που έχουν ωραίους/εύρωστους καρπούς bilekli (bilek=καρπός)
πουλείςπουλάς
τέκιαστριφώματα etek
τελικανλήςνέος, λεβέντης delikanlı
τσ̌αλίμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
χορεύ’χορεύω/ει
Σημειώσεις
¹ εδώ με την έννοια του «δεν έπρεπε να πάρεις»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8070 | Albums/Singles: 1245 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr