Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τραγούδι της εξορίας

Τα τραγούδια της ΠάφραςΤα τραγούδια της Πάφρας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Μπάμπης Κεμανετζίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Έκιτι Μπάφρα! Ντό είδαν τ’ ομματόπα σου!

Οι αντάρτ’ σο χάραμαν
τα όπλα τουν γυαλίζ’νε
Κλαίει η μάνα, κλαίει ο κύρ’,
τα παιδία τσ̌ίζ’νε
Σην εξορία εχάθανε,
οπίσ’ ’κι γυρίζ’νε
Σην εξορία εχάθανε,
την πίστ’ ’κι γυρίζ’νε
Σην εξορία εχάθανε,
οπίσ’ ’κι γυρίζ’νε
Σην εξορία εχάθανε,
την πίστ’ ’κι γυρίζ’νε

♫

Έρημον, Κιζίλ-Ιρμάκ,
ποτάμ’ ματωμένον
σα θολά και τα νερά σ’
κείμαι αποθαμένον
Για την πίστην τη Χριστού
κλαίνε οι μανάδες
Οι Ρωμαίοι π’ εχάθανε
έτανε χιλιάδες

Τα εξορίας ’γομώθαν
ποντιοπούλια
και αιτίαν ντο επέμ’ναν
χριστιανοπούλια
Την πίστην ατά ’κι αλλάζ’νε,
ούτε τον Χριστόν
Και ας κουβαλούνε όλια
και έναν σταυρόν

Τα μαλλία μ’ έταν μαύρα,
άσπρα έντανε
Τα νεότητα ντο είχα
πώς εδέβανε;
Το ψωμίν ντο τρως ολίγον,
το νερόν θολόν
Η ζωή σην εξορίαν
την ψ̌η σ’ φαρμακών’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθαμένονπεθαμένος/ο
ατάαυτά
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
έντανεέγιναν
επέμ’ναναπόμειναν
έτανήταν
έτανεήταν
εχάθανεχάθηκαν
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
νεότητανιότη, νιάτα
όλιαόλα
ομματόπαματάκια
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
Ρωμαίοιοι ορθόδοξοι χριστιανοί πολίτες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
τουντους
τσ̌ίζ’νελυπούνται, συμπονούν σίζω
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr