Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αηδόνια εσερεύτανε

Τ’ εγάπ’ς τραγωδίαςΤ’ εγάπ’ς τραγωδίας

Στιχουργοί: Κυριάκος Σαχανίδης

Συνθέτες: Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τ’ αηδόνια εσερεύτανε
σ’ εμόν το περιαύλιν
Να κλαίγ’νε έρθαν μετ’ εμέν
π’ έχασα την εγάπη μ’

Το ένοικο μ’ ορφάνεψεν,
χωρίς εσέν θα χάμαι
Εσύ ο ήλο̤ν κι η ζωή μ’,
σκοτία πίσσα ατώρα

Το κρίμα μ’ έτονε τρανόν,
εγροίκ’σα το και κλαίγω
Οπίσ’ έλα και ψαλαφώ
συχώρεμαν να δί’ς με

Τα άνθι͜α όλα σο κεπί μ’
άλλο ’κι σκουντουλίζ’νε
Χωρίς εσέν, άμον εμέν,
μαραίνουνταν και χάν’νταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άνθι͜αάνθη
ατώρατώρα
δί’ςδίνεις
εγροίκ’σακατάλαβα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ένοικοσπίτι, οικία
έρθανήρθαν
εσερεύτανεμαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν
έτονεήταν
κεπίκήπο
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οπίσ’πίσω
σκοτίασκοτάδι
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
ψαλαφώζητώ, αιτούμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr