Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανάχος ’κ’ επορώ

Τ’ εγάπ’ς τραγωδίαςΤ’ εγάπ’ς τραγωδίας

Στιχουργοί: Κυριάκος Σαχανίδης

Συνθέτες: Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Σο ακρογιάλιν κάθουμαι,
νουνίζω, απονουνίζω
Μετρώ τ’ άγρι͜α κύματα,
ποτάμ’ τα δάκρυ͜α μ’ τρέχ’νε

Να ζω μαναχός ’κ’ επορώ,
χωρίς εσέν, θα βζήνω
Γιά έλα με τα κύματα
γιά ρούζω και σκοτούμαι

Ρωτώ την θάλασσαν, ρωτώ
την μαχανάν να λέει με
Ρωτώ τα λίβι͜α τ’ ουρανού
γιατί μακρά μ’ επήες;

Να ζω μαναχός ’κ’ επορώ,
χωρίς εσέν, θα βζήνω
Γιά έλα με τα κύματα
γιά ρούζω και σκοτούμαι

Κανείς ’κι λέει το γιατί,
κανείς ’κι απολογάται
Το κρίμαν έν’ η άλλ’ εγάπ’
τ’ επέρεν τα αχούλια σ’

Να ζω μαναχός ’κ’ επορώ,
χωρίς εσέν, θα βζήνω
Γιά έλα με τα κύματα
γιά ρούζω και σκοτούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απολογάταιαπαντά, αποκρίνεται
απονουνίζωσκέφτομαι έντονα
αχούλιαμυαλάakıl/ʿaḳl
βζήνωσβήνω
γιάείτε, ήya/yā
εγάπ’αγάπη
έν’είναι
επέρενπήρε
επήεςπήγες
επορώμπορώ
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
λίβι͜ασύννεφα
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
μαναχόςμοναχός, μόνος
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθιbahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
νουνίζωσκέφτομαι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σκοτούμαισκοτώνομαι
τρέχ’νετρέχουν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 30448 | Albums/Singles: 3814 | Συντελεστές: 3808 | Λήμματα: 57135
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr