Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ αροθυμίας το ποτήρ’

Τ’ εγάπ’ς τραγωδίαςΤ’ εγάπ’ς τραγωδίας

Στιχουργοί: Κυριάκος Σαχανίδης

Συνθέτες: Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Πέλα Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Τ’ αροθυμίας το ποτήρ’
’φκαιρώνω κάθαν ’μέραν
Να ελέπω θέλω ξαν τ’ εσά
τ’ ομμάτι͜α και τα χ̌είλι͜α

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
λελεύω σε!
Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
τρώω την ψ̌η σ’!

Τ’ ομμάτι͜α σ’ είν’ ωκεανοί
παπόρι͜α πη πατεύ’νε
Τα χ̌είλι͜α σ’ είναι ποταμοί,
θρασκεύ’νε πολιτείας

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
λελεύω σε!
Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
τρώω την ψ̌η σ’!

Πουλίν γίνουμαι και πετώ
να χτίζω την φωλέα μ’
Σ’ εγκάλ’ τ’ εσόν θα έρχουμαι
να χτίζω το λιμάνι μ’

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
λελεύω σε!
Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
τρώω την ψ̌η σ’!

Τ’ εμόν η δύναμη η εγάπ’
την γην και τ’ άστρια ενώνει
Σα βάθι͜α πάει τ’ ωκεανού
τον ήλιον φέρ’ σην πόρτα σ’

Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
λελεύω σε!
Έλα, πουλί μ’, μετ’ εμένα,
τρώω την ψ̌η σ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμίαςνοσταλγίας (γεν.), νοσταλγίες (πληθ.)
άστριαάστρα
γίνουμαιγίνομαι
εγάπ’αγάπη
εγκάλ’κατήγγειλε, εγκάλεσε (προστ.)
είν’είναι (για πληθ.)
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρχουμαιέρχομαι
εσάδικά σου/σας
εσόνδικός/ή/ό σου
θρασκεύ’νεπλημμυρίζουν
κάθανκάθε
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ξανπάλι, ξανά
ομμάτι͜αμάτια
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
πατεύ’νεβυθίζονται, βουλιάζουν, μτφ. δύουν, μτφ. καταρρέουν, μτφ. χρεωκοπούν batmak
πηπου
φέρ’φέρνω/ει
’φκαιρώνω(ευκαιρώνω) αδειάζω
φωλέαφωλιά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr