Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα, πουλόπο μ’

Τ’ εγάπ’ς τραγωδίαςΤ’ εγάπ’ς τραγωδίας

Στιχουργοί: Κυριάκος Σαχανίδης

Συνθέτες: Βασίλης Αρχιτεκτονίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Πέλα Νικολαΐδη


’Κι θέλω ’γώ γιατρούς, πουλί μ’,
το σώμα μ’ να λαρούται
Τ’ εμόν το τέρτιν έν’ εγάπ’
μανάχα εσύ λαρώντς με

Σο ανωθύρ’ έν’ το κλειδίν,
έπαρ’ το κι έλα απέσου
Σην καρδι͜ά μ’, συ ’κι θέλτς κλειδίν
το τέρεμα σ’ κανείται

Έλα, πουλόπο μ’, και μ’ αργεύ’ς
πριχού τ’ ελάδ’ τελείται
Να υπομένω ’κ’ επορώ,
νεκροί ’κι αναστίουν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναστίουνανασταίνονται
ανωθύρ’ανώφλι, οριζόντιο δοκάρι, από ξύλο, πέτρα ή μέταλλο, που αποτελεί το πάνω μέρος ενός ανοίγματος τοίχου και συγκρατεί την τοιχοποιία
απέσουμέσα, εντός
αργεύ’ςαργείς, καθυστερείς
εγάπ’αγάπη
ελάδ’λάδι
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
θέλτςθέλεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
λαρώντςγιατρεύεις, θεραπεύεις
μανάχαμοναχά
πουλόποπουλάκι
πριχούπροτού
τελείται(αμτβ.) τελειώνει, εξαντλείται, μτφ. πεθαίνει
τέρεμαβλέμμα
τέρτινκαημός, βάσανο, στενοχώρια dert

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr