Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εδέβαν τα νεότητα μ’

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Εδέβαν τα νεότητα μ’
κι εγώ χαπέρ’ ’κ’ επέρα
Άμον ντο ρούζ’νε τα φύλλα
όντες φυσά τα αέραν

Εδέβαν τα νεότητα,
Σ̌ιμούλ’, χαπέρ’ ’κ’ επέρες
Εθάρρεσες θα κλώσκουνταν,
έρθες και -ν- επιδέβες

Τα ραχ̌ι͜ά πάντα πράσινα,
κάθαν χρόνον φυλλών’νε
Ατά φέρ’νε την άνοιξην,
εμέν κι εσέν κομπών’νε

Ατείν’ που λένε η ζωή
αρχινά σα πενήντα
Άσπρα μαλλία σο κιφάλ’,
είκοσ’ χρονών ’κι γίν’νταν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
ατείν’αυτοί
γίν’ντανγίνονται
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
εθάρρεσεςπίστεψες, νόμισες
επέραπήρα
επέρεςπήρες
επιδέβεςέφυγες, άφησες πίσω, προσπέρασες, ξεπέρασες
έρθεςήρθες
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθανκάθε
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κλώσκουντανγυρίζουν, επιστρέφουν
κομπών’νεεξαπατούν, ξεγελούν, μτφ. σαγηνεύουν κομβόω
νεότητανιότη, νιάτα
όντεςόταν
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρούζ’νεπέφτουν
φέρ’νεφέρνουν
χαπέρ’είδηση, νέο haber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr