Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Προσφυγομάνα Παναγιά

Τ’ αηδόν’ και τ’ αηδονόπονΤ’ αηδόν’ και τ’ αηδονόπον

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό, Φάνης Κουρουκλίδης

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χαράλαμπος Τσαντεκίδης


Η Παναΐα Σουμελά -ι,
τη προσφυγιάς η μάνα
Έρχουν και προσ̌κυνούν Ατεν
όντες κρούει η καμπάνα

Τη Μάτσ̌κας τα τρεχούμενα,
κρύα νερά σ’ ορμία
Τη Παναΐας βάλσαμον
σα πονεμένα ψ̌ήα

Τ’ αδέλφι͜α τη διασποράς
ση γης τα θαλασσάκρι͜α
Θυμούνταν και γομούντανε
τ’ ομμάτι͜α τουν με δάκρυ͜α

Σα πέρατα σ’ όλιον τη γην
κι αν είναι τα παιδία σ’
Σο Βέρμιον προσ̌κυνητές
έρχουν τη Παναΐας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατεναυτήν
γομούντανεγεμίζουν, κομπιάζουν
έρχουνέρχονται
θαλασσάκρι͜αοι ακροθαλασσιές, τα ακρογιάλια
κρούειχτυπάει
Μάτσ̌καςΜατσούκας
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
τουντους
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr