Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τη γυναικίων τα νάζι͜α

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τη γυναικίων τα νάζι͜α
πάντα τσοι νέοις δελι͜άζ’νε
Άμον τα τριαντάφυλλα
σίτ’ κόφτς ατα, αχαντι͜άζ’νε

Το φίλεμαν ατουν γλυκύν,
γλυκύν άμον το μέλι
Τ’ ινιάτ’ν ατουν πολλά τρανόν,
δι͜αβαίν’ και το καμέλιν

Οι γυναίκ’ πάντα κουβαλούν’
εφτά δι͜αβόλτς και πώς έν’;
Άγουρον πα έχ̌’ είναν τέκ’
κι εκείνος πα κοτσός έν’

Έζησα τα και είδα τα
και τσοι γυναίκ’ς εξέρ’ ατ’ς
Λίγον αέρα δί’ς ατεν,
παίρ’ τα κέμι͜α σα χ̌έρι͜α τ’ς

Τ’ αφόρετα τα έμορφα
σ’ όλια καικά έχ’νε τύχη
Τ’ ασ’χώρετα τα έμορφα
σ’ όλια καικά έχ’νε τύχη
Ευτάγ’νε το φιστάν’ ατουν
ατά με τ’ έναν πήχην

Όντες ελέπ’νε τ’ έμορφα
με το κοντόν τη φούστα,
γορδιλών’νε τ’ ομμάτι͜α τουν,
γίν’νταν απ’ έναν μούστα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγουροννέος άνδρας
άμονσαν, όπως, καθώς
ασ’χώρεταασυγχώρητα
ατάαυτά
ατααυτά
ατεναυτήν
ατουντους
αχαντι͜άζ’νετσιμπάνε με/σαν αγκάθια
γίν’ντανγίνονται
γλυκύνγλυκιά/ό
γορδιλών’νεγουρλώνουν
δελι͜άζ’νεπεριπλέκουν, μπερδεύουν κπ/κτθηλιάζω<θῆλυς
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
δί’ςδίνεις
είνανέναν, μία
ελέπ’νεβλέπουνε
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εξέρ’ξέρω/ει, γνωρίζω/ει
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ’νεέχουνε
ινιάτ’νγινάτι, πείσμαinat/ʿinād
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καμέλινκαμήλα
κέμι͜αχαλινάριαgem<κημός
κόφτςκόβεις
μούσταγροθιάmuşta/muşte
νέοιςνέους
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παπάλι, επίσης
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
τέκ’μόνο, ένα, μοναδικόtek
τουντους
τσοιτους/τις
φίλεμανφιλί
φιστάν’φουστάνιfistan<fustān

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr