Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πία, τραγώδ’ και χόρεψον

Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’

Στιχουργοί: Μίμης Τσελεπίδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Πία, τραγώδ’ και χόρεψον
Πία, τραγώδ’ και χόρεψον
όσον ντο είσαι νέος
κι όσον έν’ καιρός
Όσον ντο είσαι νέος,
ποδεδίζω σε!

Έρχουνταν τα γεράματα
Έρχουνταν τα γεράματα
σην ψ̌η σ’ μ’ αφήντς το χρέος,
ποδεδίζω σε!
Σην ψ̌η σ’ μ’ αφήντς το χρέος,
να λελεύω σε!

Λύρα, παίξον ας τραγωδώ,
λελεύω τη θωρέα σ’
Εσέν γλυκέα κωδωνίζ’
τ’ εμέτερον ο Ορφέας

Ο κόσμον καν’νάν ’κι απομέν’
κανείς μη γαντουρεύ’ μας
Αχ! Ν’ αηλί εμάς
Κανείς μη γαντουρεύ’ μας
Βάι! Ν’ αηλί εμάς

Αέτσ’ ντο ζούμε χαρεμέν’,
εκείνο απομέν’ μας
Βάι! Ν’ αηλί εμάς
Εκείνο απομέν’ μας
Βάι! Ν’ αηλί εμάς

Λύρα, παίξον ας τραγωδώ,
την ψ̌η μ’ εγώ ’κι χάνω¹
Όντες ακούω κωδωνίζ’
θαρρώ ’κι θ’ αποθάνω

Μετ’ εμάς ’δέν ’κι παίρομε
Μετ’ εμάς ’δέν ’κι παίρομε
μόνον ολίγον χώμαν
Βάι! Ν’ αηλί εμάς
Μόνον ολίγον χώμαν
Βάι! Ν’ αηλί εμάς

Ντο είμες τ’ ήλ’ περαστικοί
Ντο είμες τ’ ήλ’ περαστικοί
’κ’ εγροίκ’σαμε ακόμαν
Βάι! Ν’ αηλί εμάς
’Κ’ εγροίκ’σαμε ακόμαν
Βάι! Ν’ αηλί εμάς

Τσ̌ολέρ’! Σωστόν έν’ ατό!

Αούτ’ ο κόσμον ψεύτικον
τον άλλο ας τερούμε
Εκείνον να κερδαίνομε,
εκεί πάντα θα ζούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αούτ’αυτός/ή/ό
αποθάνωπεθαίνω
απομέν’απομένει
αφήντςαφήνεις
γαντουρεύ’ξεγελάω/ει, εξαπατάω/ει, κοροϊδεύω/ει kandırmak
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
’δέντίποτα
εγροίκ’σαμεκαταλάβαμε
είμεςείμαστε
εμέτερονδικός/ή/ό μου
έν’είναι
έρχουντανέρχονται
θωρέαθωριά, όψη
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
’κιδεν ουκί<οὐχί
κωδωνίζ’κουδουνίζει
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
παίξονπαίξε (προστ.)
παίρομεπαίρνουμε
πίαπιες (προστ.)
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
τερούμεκοιτάμε
τραγώδ’τραγούδησε (προστ.)
τραγωδώτραγουδάω
χαρεμέν’χαρούμενοι
χόρεψονχόρεψε (προστ.)
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ (ιδιωμ. εκφ) την ψ̌η μ’ ’κι χάνω: δεν μπορώ να πω ψέματα, δεν μπορώ να πάρω το κρίμα, θα πω την αλήθεια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr