Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην καρδία μ’ έχω εσέν

Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’

Στιχουργοί: Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Μπάμπης Τσολερίδης


Σην καρδία μ’ έχω σε,
έλα να λελεύω σε!
Θέλω κάτ’ να λέγω σε,
έρθα απόψ’ να παίρω σε
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Έρθα απόψ’ να παίρω σε

Την καρδία σ’ μη κλειδώντς
γιατί εμέν θα θανατώντς
Για τ’ εμέν το παλληκάρ’
εσύ έ͜εις το ανοιγάρ’
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Εσύ έ͜εις το ανοιγάρ’

Σ’ όνειρο μ’ ελέπω σε,
πάντα εγώ αγγεύω σε
Έναν ώρα ’κ’ επορώ
απ’ εσέν μακρά να ζω
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Απ’ εσέν μακρά να ζω

Αγαπώ σε, λέγω σε
και -ν- απόψ’ θα παίρω σε
Ποίσον λίγον υπομονήν
και θα κλέφτω σε, γιαβρί μ’
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Και θα κλέφτω σε, γιαβρί μ’

Τ’ ομματόπα σ’ τ’ έμορφα
δίγ’νε με πάντα χαρά
Για τ’ εμέν αξίζ’ν’ ατα
τη κοσμί’ όλου τον παρά
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Τη κοσμί’ όλου τον παρά

Έλα, μη σπαλί͜εις ατα,
θέλω να ελέπ’ ατα
’Κ’ επορώ να λέν’ ατά
σ’ εμέν, ψ̌ήκα μ’, ψέματα
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Σ’ εμέν, ψ̌ήκα μ’, ψέματα

Έλα, να λελεύω σε,
έρθα απόψ’ θα παίρω σε
Έρθεν η ώρα ση ζωή μ’
ταίρ’ να ’ίνεσαι, γιαβρί μ’
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Ταίρ’ να ’ίνεσαι, γιαβρί μ’

Το παράθυρο σ’ τερώ,
σ’ έναν τόπον ’κ’ εχωρώ
Έφτασε σον ουρανόν
το παράπονον τ’ εμόν
Όι, όι, όι ν’ αηλί!
Το παράπονον τ’ εμόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγεύωαναφέρω
ανοιγάρ’κλειδί
ατάαυτά
ατααυτά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
δίγ’νεδίνουν
έ͜ειςέχεις
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
επορώμπορώ
έρθαήρθα
έρθενήρθε
εχωρώχωράω
θανατώντςθανατώνεις
’ίνεσαιγίνεσαι
’κ’δενουκί<οὐχί
κλειδώντςκλειδώνεις
κοσμί’κόσμου
λελεύωχαίρομαι
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ομματόπαματάκια
παίρωπαίρνω
παράλεφτά, το χρήμαpara/pāre
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.)ποιέω, ποιῶ
τερώκοιτώ
ψ̌ήκαψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr