Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ας σον Πόντον

Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’Ψηλά κράτ’ τ’ όνομα σ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης, Ιωάννης Κοσμίδης

Συνθέτες: Αθανάσιος Τσολερίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ας σον Πόντον είμαι εγώ,
σ’ έναν τόπον ’κ’ εχωρώ
Και εσέβα σο χορόν
όντες είδα σε

Ας σον Πόντον είμαι εγώ
και το χ̌ερόπο σ’ κρατώ
Και εσέναν αγαπώ,
ψ̌όπο μ’, είπα σε

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Αν ’κι δί’ σε η μάνα σ’,
ψ̌η μ’, θα κλέφτω σε!

Ας σον Πόντον είμαι εγώ,
χορεύω και τραγωδώ
Την καρδία μ’ επορώ
να δωρίζω σε

Ας σον Πόντον είμαι εγώ,
πάντα εγώ ’κι θα πονώ
Ση ζωή μ’ έχω σκοπό
να κερδίζω σε

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Αν ’κι δί’ σε η μάνα σ’,
ψ̌η μ’, θα κλέφτω σε!

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Τ’ άλογο μ’ εστόλτσα το
για να κλέφτω σε!

Ας σον Πόντον είμαι εγώ
και σο ψέμαν ’κ’ επορώ
Έναν μόνον θα λέγω,
θα τυλίζω σε

Ας σον Πόντον είμαι εγώ,
μετ’ εσέν θέλω να ζω
Ψ̌ήκα μ’, σ’ άλλον ’κ’ επορώ
να χαρίζω σε

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Τ’ άλογο μ’ εστόλτσα το
για να κλέφτω σε!

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Αν ’κι δί’ σε η μάνα σ’,
ψ̌η μ’, θα κλέφτω σε!

Ας σον Πόντον είμαι εγώ
και το λόγο μ’ θα κρατώ
Ση ζωή μ’ έχω σκοπό
να κερδίζω σε

Ας σον Πόντον είμαι εγώ
μετ’ εσέν θέλω να ζω
Ψ̌ήκα μ’, σ’ άλλον ’κ’ επορώ
να φαΐζω σε

Γιάβρι μ’, πολλά θέλω σε,
θα έρχουμαι, θα παίρω σε
Αν ’κι δί’ σε η μάνα σ’,
ψ̌η μ’, θα κλέφτω σε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
δί’δίνει
επορώμπορώ
έρχουμαιέρχομαι
εσέβαμπήκα
εχωρώχωράω
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
παίρωπαίρνω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
τραγωδώτραγουδάω
τυλίζωτυλίγω
φαΐζωταΐζω
χ̌ερόποχεράκι
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήκαψυχούλα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr