Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τρέχ̌’ τ’ αρνόπο μ’

Ο μέτοικονΟ μέτοικον

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Κώστας Σιώπης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Το πόι σ’ απ’ αδά κι απάν’
και το αχούλ’ κοντόν έν’
[και το αχούλ’ κοντόν έν’]
Με τα μωρά κάθεσαι παί͜εις
και λέγ’νε παλαλόν έν’
[και λέγ’νε παλαλόν έν’]
Παλαλόν έν’
Και λέγ’νε παλαλόν έν’

Τρέχ̌’ τ’ αρνόπο μ’,
εγώ ο λύκον απ’ οπίσ’
Ση σεβντάν, αρνί μ’,
κανείς ’κι ταγιανίζ’
Με το φίλεμα μ’
το νου σ’ εσύ θα χάντς
Και ντο έπαιζες μικρέσσα
θ’ ανασπάλτς

Παιχνίδι͜α τη σεβντάς εσύ
μετ’ εμέν, έλα, παίξον
[μετ’ εμέν, έλα, παίξον]
Εγώ θα κυνηγώ ’σένα
κι εσύ, αρνόπο μ’, τρέξον
[εσύ, αρνόπο μ’, τρέξον]
Εσύ τρέξον
Εσύ, αρνόπο μ’, τρέξον

Τρέχ̌’ τ’ αρνόπο μ’,
εγώ ο λύκον απ’ οπίσ’
Ση σεβντάν, αρνί μ’,
κανείς ’κι ταγιανίζ’
Με το φίλεμα μ’
το νου σ’ εσύ θα χάντς
Και ντο έπαιζες μικρέσσα
θ’ ανασπάλτς

Πιάνω και μαθίζω σε
το σεβνταλούκ’ και τ’ άλλα
[το σεβνταλούκ’ και τ’ άλλα]
Εγώ θα δάκω και φιλώ
κι εσύ τον κόσμον χάλα
[εσύ τον κόσμον χάλα]
Εσύ χάλα
Εσύ τον κόσμον χάλα

Τρέχ̌’ τ’ αρνόπο μ’,
εγώ ο λύκον απ’ οπίσ’
Ση σεβντάν, αρνί μ’,
κανείς ’κι ταγιανίζ’
Με το φίλεμα μ’
το νου σ’ εσύ θα χάντς
Και ντο έπαιζες μικρέσσα
θ’ ανασπάλτς

Ατώρα εμείς ας παίζομε
έναν παιχνίδ’ αΐκον
[έναν παιχνίδ’ αΐκον]
Εσύ θα είσαι το αρνίν
κι εγώ θα είμαι ο λύκον
[εγώ θα είμαι ο λύκον]
Εγώ ο λύκον
Εγώ θα είμαι ο λύκον

Τρέχ̌’ τ’ αρνόπο μ’,
εγώ ο λύκον απ’ οπίσ’
Ση σεβντάν, αρνί μ’,
κανείς ’κι ταγιανίζ’
Με το φίλεμα μ’
το νου σ’ εσύ θα χάντς
Και ντο έπαιζες μικρέσσα
θ’ ανασπάλτς
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αΐκοντέτοιο/α
ανασπάλτςξεχνάς
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατώρατώρα
αχούλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
δάκωδαγκώνω
έν’είναι
’κιδεν ουκί<οὐχί
λέγ’νελένε
μαθίζωμαθαίνω κτ σε κπ, διδάσκω
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μικρέσσαμικρή, νεαρή
οπίσ’πίσω
παί͜ειςπαίζεις
παίξονπαίξε (προστ.)
παλαλόντρελό
πόιύψος, μπόι boy
σεβνταλούκ’έρωτας sevdalık
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
ταγιανίζ’αντέχω/ει, βαστάω/ει dayanmak
τρέξοντρέξε (προστ.)
τρέχ̌’τρέχει
φίλεμαφιλί
χάλαχάλασε (προστ.)
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr