Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μ’ έναν τέρεμαν ζεστόν

Ο μέτοικονΟ μέτοικον

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: İbrahim Tatlıses, Κώστας Σιώπης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Μαύρα μάτι͜α γελαστά [γελαστά, γελαστά]
και τερέματα ζεστά
και τερέματα ζεστά
Εσύ θα είσαι τ’ εμόν
το γιαβρόπο μ’ το μικρόν,
Κορτσόπον μελαχρινόν
κορτσόπον μελαχρινόν

Μ’ έναν τέρεμαν ζέστον
κι έναν φίλεμαν γλυκόν
Εσύ ’ίνεσαι τ’ εμόν,
κορτσόπον μελαχρινόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν

Σο μάγ’λον ελαίαν έ͜εις
θα φίλω -γ- ατο και κλαις
Ας σην καρδίαν απέσ’
θ’ αναμένω για να λες:
Εμέν πάντα θ’ αγαπάς [θ’ αγαπάς, θ’ αγαπάς]
ση ζωήν για να γελάς
ση ζωήν για να γελάς

Μ’ έναν τέρεμαν ζέστον
κι έναν φίλεμαν γλυκόν
Εσύ ’ίνεσαι τ’ εμόν,
κορτσόπον μελαχρινόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν

Τα μαλλία σ’ κύματα, [κλήματα, κύματα]
και τα χ̌είλια σ’ ποιήματα
τα χ̌ειλόπα σ’ ποιήματα
Και το πόι σ’ κυπαρίσσ’, [κυπαρίσσ’, κυπαρίσσ’]
εκατό χρόνια να ζεις!
εκατό χρόνια να ζεις!

Μ’ έναν τέρεμαν ζέστον
κι έναν φίλεμαν γλυκόν
Εσύ ’ίνεσαι τ’ εμόν,
κορτσόπον μελαχρινόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν

Η καρδία αούτ’ τ’ εμόν, [έν’ τ’ εμόν, έν’ τ’ εμόν]
άμον ένα λαήν’ νερόν
Έν’ γομάτον με σεβντάν [με σεβντάν, με σεβντάν]
να ποτί͜ει σε με χαράν
να ποτί͜ει σε με χαράν

Μ’ έναν τέρεμαν ζέστον
κι έναν φίλεμαν γλυκόν
Εσύ ’ίνεσαι τ’ εμόν,
κορτσόπον μελαχρινόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν

Δος το χ̌έρι σ’, μη τερείς, [μη τερείς, μη τερείς]
μετ’ εμέν πάντα θα ζεις
μετ’ εμέν πάντα θα ζεις
Και το λόγο μ’ θα κρατώ, [θα κρατώ, θα κρατώ]
πάντα εσέναν θ’ αγαπώ
πάντα εσέναν θ’ αγαπώ

Μ’ έναν τέρεμαν ζέστον
κι έναν φίλεμαν γλυκόν
Εσύ ’ίνεσαι τ’ εμόν,
κορτσόπον μελαχρινόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Εγώ ’ίνουμαι τ’ εσόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αούτ’αυτός/ή/ό
απέσ’μέσα
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκιyavru + -όπον
γομάτονγεμάτο/η
δοςδώσε
έ͜ειςέχεις
ελαίανελιά
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνεσαιγίνεσαι
’ίνουμαιγίνομαι
κορτσόπονκοριτσάκι
λαήν’λαήνι, πήλινο δοχείο για υγρά και κυρίως για νερό
μάγ’λονμάγουλοmagulum
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
πόιύψος, μπόιboy
ποτί͜ειποτίζει, δίνει κπ να πιει
τερείςκοιτάς
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τερέματαβλέμματα
φίλεμανφιλί
χ̌ειλόπαχειλάκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr