Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρ’ έλα μετ’ εμένα

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης, Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν
σα ψηλά τα ραχ̌ία,
σα μανουσοτσ̌ιτσ̌έκοπα
και σα νερά τα κρύα

Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Κανείται ντ’ ενεμένα!
Εσέναν ενεμένα!
Αρ’ έλα μετ’ εμένα!

Έλα σα κρύα τα νερά,
πουλί μ’, τα παγωμένα
Με τα δύο τα χ̌ερόπα σ’
κλίστ’ κα’ πότ’σον κι εμένα

Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Κανείται ντ’ ενεμένα!
Εσέναν ενεμένα!
Αρ’ έλα μετ’ εμένα!

Έλα τ’ εμόν σ̌ορσ̌όταινα,
τ’ εμόν ζωγραφισμέντσα!
Κερβάνα έμπρου σο κοπάδ’
τ’ εμόν μελιτωμέντσα

Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Κανείται ντ’ ενεμένα!
Εσέναν ενεμένα!
Αρ’ έλα μετ’ εμένα!

Τ’ άστρα κι ο φέγγον έλαμψαν,
έλα -ν- ας ανταμούμες
Έλα, πουλί μ’, ας χ̌αίρουμες,
εγκάλι͜α να κοιμούμες

Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Κανείται ντ’ ενεμένα!
Εσέναν ενεμένα!
Αρ’ έλα μετ’ εμένα!

Έλα -ν- ας ανταμώνομε
σα πυκνά τα ελάτι͜α
Κρυφά ας σον κύρ’ κι ας ση μάνα σ’
κι ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α

Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Κανείται ντ’ ενεμένα!
Εσέναν ενεμένα!
Αρ’ έλα μετ’ εμένα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανταμούμεςανταμώνουμε
ανταμώνομεανταμώνουμε
εγκάλι͜ααγκαλιά
ελάτι͜αέλατα
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμπρουεμπρός, μπροστά
ενεμέναπερίμενα, ανέμενα
ζωγραφισμέντσαζωγραφισμένη, ζωγραφιστή
κα’κάτω
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
κερβάναη αγελάδα που προπορεύεται της αγέλης kervan/kārbān=καραβάνι
κλίστ’σκύψε, κλίνε
κοιμούμεςκοιμόμαστε
κοσμί’κόσμου
κύρ’πατέρα
μανουσοτσ̌ιτσ̌έκοπαμενεξεδολούλουδα
μελιτωμέντσααυτή που είναι από μέλι, μελένια
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
πότ’σονπότισε (προστ.)
πουλόποπουλάκι
πυκνάπυκνά, συχνά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σ̌ορσ̌όταιναμυθικό πουλί
φέγγονφεγγάρι
χ̌αίρουμεςχαιρόμαστε
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr