Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εβγαίν’ ο φέγγον για τ’ εμέν

Άκ’σονΆκ’σον

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιάννης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Εβγαίν’ ο φέγγον για τ’ εμέν,
πουλόπο μ’, την ημέραν
Εφέκες με κι ενέσπαλα
πώς έν’ η καλημέρα

Τ’ ομμάτι͜α μ’ εσκοτείνεψαν,
το ψ̌όπο μ’ εβρουλίεν
Και η καρδία μ’ για τ’ εσέν
άμον κερίν ελύεν

Ντό εχρωστώ σε, έμορφο μ’ / κορτσόπο μ’,
κι ατόσον υποφέρω;
Ξημέρωμαν χωρίς εσέν
να λέω πως ’κι θέλω

Εβγαίν’ ο φέγγον για τ’ εμέν,
πουλόπο μ’, την ημέραν
Χωρίς εσέν σον κόσμον έν’
το ψ̌όπο μ’ σον αέρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
εβγαίν’βγαίνει
εβρουλίενφλογίστηκε, κάηκε
ελύενλύθηκε, έλιωσε
έμορφοόμορφο
έν’είναι
ενέσπαλαξέχασα
εσκοτείνεψανσκοτείνιασαν
εφέκεςάφησες
εχρωστώχρωστώ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόποκοριτσάκι
ομμάτι͜αμάτια
πουλόποπουλάκι
φέγγονφεγγάρι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr