Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όλ’ να τραγωδούνε με

Άκ’σονΆκ’σον

Στιχουργοί: Γιώργος Μαυρίδης

Συνθέτες: Γιάννης Μιχαηλίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ενεγκάστεν η καρδία μ’,
με το ζόρ’ κρατώ την ψ̌η μ’
Όσον έναν τραγωδίαν
έτον όλον η ζωή μ’

Όντες αποθάνω, γιάβρι μ’,
την ευχ̌ή μ’ να έ͜εις
Τον Θεόν να ευλογούνε,
για τ’ εμέν να λες

Ο Θεόν αν παίρ’ με, πέει
για τ’ εμέν κανείς μη κλαίει
Πέει να μη πονούνε με
κι όλ’ να τραγωδούνε με

Η ζωή μ’ εγώ ελέπω
έν’ γραμμένον άπονον
Πώς ’κ’ ελέπ’ αδά σον κόσμον,
ρίζα μ’, ο καλός καλόν;

Όντες αποθάνω, γιάβρι μ’,
την ευχ̌ή μ’ να έ͜εις
Τον Θεόν να ευλογούνε
για τ’ εμέν να λες

Ο Θεόν αν παίρ’ με, πέει
για τ’ εμέν κανείς μη κλαίει
Πέει να μη πονούνε με
κι όλ’ να τραγωδούνε με

Ενεγκάστεν η καρδία μ’,
να πονεί με ο Θεόν!
Το κορμί μ’ θα έν’ σο χώμαν
και η ψ̌η μ’ σον ουρανόν

Όντες αποθάνω, γιάβρι μ’,
την ευχ̌ή μ’ να έ͜εις
Τον Θεόν να ευλογούνε
για τ’ εμέν να λες

Ο Θεόν αν παίρ’ με, πέει
για τ’ εμέν κανείς μη κλαίει
Πέει να μη πονούνε με
κι όλ’ να τραγωδούνε με

Ο Θεόν αν παίρ’ με, πέει
για τ’ εμέν κανείς μη κλαίει
Πέει να μη πονούνε με
κι όλ’ να τραγωδούνε με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αποθάνωπεθαίνω
άπονονάπονο/η
γιάβριμωρό, μικρό, παιδίyavru
έ͜ειςέχεις
ελέπ’βλέπει/βλέπω
ελέπωβλέπω
έν’είναι
ενεγκάστενκουράστηκε
έτονήταν
ζόρ’ζόριzor/zūr
’κ’δενουκί<οὐχί
όλ’όλοι/α
όντεςόταν
πέειπες (προστ.)
τραγωδίαντραγούδι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr