Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το άγωμαν κι η ὲλα σ’

ΎψωμανΎψωμαν

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης


Το άγωμα σ’ ’κι σύρκεται,
σην ὲλα σ’ σ̌ασ̌ιρεύω
Το φέψιμο σ’ νερι͜άσκουμαι,
την ὲλα σ’ αβλαεύω

Το άγωμα σ’ θα παίρ’ την ψ̌η μ’,
η ὲλα σ’ θ’ αναστέν’ με
Αν έν’ να φεύ’ς, αούτο η γης
ας σ̌κίεται και παίρ’ με

Η ὲλα σ’ έν’ γλυκύν κρασίν
την ψ̌η μ’ που γαλενίζει
Το άγωμα σ’ φαρμακερόν
την καρδι͜ά μ’ κατασ̌κίζει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβλαεύωκυνηγώ, μτφ. επιθυμώ διακαώςavlamak
άγωμααναχώρηση, φευγιό, πορεία
αναστέν’αναζωογονεί, αναθρέφει/μεγαλώνει (παιδί), ανασταίνειἀνίστημι
αούτοαυτό/ή
γαλενίζειγαληνεύει, ηρεμεί
γλυκύνγλυκιά/ό
ὲλαερχομός, άφιξη
έν’είναι
’κιδενουκί<οὐχί
νερι͜άσκουμαισιχαίνομαι, αποστρέφομαι
σ̌ασ̌ιρεύωσαστίζω, τα έχω χαμέναşaşırmak
σ̌κίεταισκίζεται
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
φεύ’ςφεύγεις
φέψιμοφυγή
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr