Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έπαρ’ το μαχ̌αίρ’ σα χ̌έρι͜α σ’

ΎψωμανΎψωμαν

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης


Έπαρ’ το μαχ̌αίρ’ σα χ̌έρι͜α σ’
σ̌κίσον την καρδι͜ά μ’
Τέρεν, τ’ όνεμα σ’ γραμμένον
με το αίμα μ’ έν’

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
άλλο ’κ’ επορώ!
Και το άγωμα σ’ ’κι σύρω,
καίουμαι, πονώ

Απέσ’ σ’ άκλερα τα χ̌έρι͜α μ’
να έρχ̌εσαι κονεύ’ς
κι απ’ ατουπέσ’ αλλομίαν,
πουλί μ’, να μη φεύ’ς

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
άλλο ’κ’ επορώ!
Και το άγωμα σ’ ’κι σύρω,
καίουμαι, πονώ

Κάθουμαι σα μεσοστράτι͜α
κι αναμένω σε
Βάι! Εδείσωσαν τ’ ομμάτι͜α μ’
και ’κι φαίνεσαι

Έλα, έλα το πουλόπο μ’,
άλλο ’κ’ επορώ!
Και το άγωμα σ’ ’κι σύρω,
καίουμαι, πονώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγωμααναχώρηση, φευγιό, πορεία
άκλεραάκληρα, φτωχά, δυστυχή, ταλαίπωρα
αλλομίανάλλη μια φορά
απέσ’μέσα
ατουπέσ’εκεί μέσαατού+απέσ'
εδείσωσανσκεπάστηκαν από ομίχλη
έν’είναι
έπαρ’πάρε (προστ.)
επορώμπορώ
’κ’δενουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
’κιδενουκί<οὐχί
κονεύ’ςεγκαθίστασαι, φωλιάζεις, προσγειώνεσαιkonmak
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ομμάτι͜αμάτια
όνεμαόνομα
πουλόποπουλάκι
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
τέρενκοίταξε (προστ.)
φεύ’ςφεύγεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr