Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Μαργαρίτας φτυλίζω

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Μαργαρίτας φτυλίζω,
αγαπάς ’κι αγαπάς με,
το μελαχρινόν
Πουλί μ’, τα φυλλοκάρδι͜α μ’
καίγουν’, αναστενάζ’νε
Ντο να ’ίνουμαι;
Πουλί μ’, τα φυλλοκάρδι͜α μ’
καίγουν’, αναστενάζ’νε
Ωχ! Αηλί εμέν!

Αγαπώ σε, νουνίζω,
φτυλίζω μαργαρίτας,
το μελαχρινόν
Ας σ’ ομμάτι͜α μ’ τα δάκρυ͜α
τρέχ’νε άμον σταλαγμίτας
Ντο να ’ίνουμαι;

Γουρπάνι σ’ να ’ίνουμαι!
Σκουτουλίζ’ ευωδία σ’,
το μελαχρινόν
Χαλάλ’ όλι͜α σ’ εσέναν,
κεμεντζ̌έν, τραγωδίας
Τρώγω σε, πουλί μ’!
Χαλάλ’ όλι͜α σ’ εσέναν
Κεμεντζ̌έν, τραγωδίας
Τρώγω σε, γιαβρί μ’!

Μανουσ̌άκ’ το φίλεμα σ’,
εγκάλι͜α σ’ μυρωμένον,
το μελαχρινόν
Σα κάλλι͜α, σ’ εμορφίας
είσαι τονατεμένον
Τρώγω σε, πουλί μ’!
σα κάλλι͜α, σ’ εμορφίας
είσαι τονατεμένον
Ωχ! Αηλί εμέν!

Σα παρχάρι͜α τ’ αηδόνι͜α
γλυκέα κελαηδούνε,
το μελαχρινόν
Τη σεβντάς ζευγαρόπα
χ̌αίρουνταν, τραγωδούνε
Ντο να ’ίνουμαι;
Τη σεβντάς ζευγαρόπα
Τρώγω σε, πουλί μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
αναστενάζ’νεαναστενάζουν
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γουρπάνιθυσία kurban/ḳurbān
εγκάλι͜ααγκαλιά
εμορφίαςομορφιές (πληθ. τα), ομορφιάς (γεν. τη)
’ίνουμαιγίνομαι
κάλλι͜ακάλλη
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
’κιδεν οὐκί<οὐχί
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
νουνίζωσκέφτομαι
ομμάτι͜αμάτια
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σκουτουλίζ’ευωδιάζει, μοσχοβολάει
σταλαγμίταςσταγόνες, σταλαγματιές
τονατεμένονδιακοσμημένο, στολισμένο, (για τραπέζι) στρωμένο μεγαλοπρεπώς, καλλωπισμένο donatma
τραγωδίαςτραγούδια
τραγωδούνετραγουδάνε
τρέχ’νετρέχουν
φίλεμαφιλί
φυλλοκάρδι͜ατα φύλλα της καρδιάς
χ̌αίρουντανχαίρονται
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλά helal/ḥalāl

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr