Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγάπη σ’ ετελέθεν

ΎψωμανΎψωμαν

Στιχουργοί: Ελένη Σιαμίδου

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιάννης Σανίδης


Με ντου εσ’κώθες κι έφυες,
ας σίναν εφοέθες;
Λάχ̌’ το κρυφόν το θέλεμαν
τη καρδι͜άς ι-σ’ εγρέθες

Άμον καρβών’ ντο καίεται
εγάπη σ’ ετελέθεν
Γιαβάς̌-γιαβάσ̌ι͜α τ’ άψιμον
εβζήεν κι εχωνεύτεν

Όθεν καικά τσ̌ατεύω σε
μουστρώντς κι αγρι͜οτερείς με
Πέει με, ντ’ εσέγκες με το νου σ’
κι ευτάς πως ’κ’ εγνωρί͜εις με;

Απόκρυφα θα έρχουμαι 
και κάθουμαι σο γιάνι σ’
να ’λέπω ντ’ άγνα φτιλακίζ’
και συντρομάζ’ τ’ απάν’ ι-σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγρι͜οτερείςαγριοκοιτάς
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
άψιμονφωτιά
γιαβάς̌αργάyavaş
γιαβάσ̌ι͜ααργάyavaş
γιάνιπλάι, πλευρόyan
εβζήενέσβησε
εγνωρί͜ειςγνωρίζεις
εγρέθεςαγριεύτηκες, καταβλήθηκες από ανεξήγητο φόβο
έρχουμαιέρχομαι
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
εσ’κώθεςσηκώθηκες
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ευτάςκάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
εφοέθεςφοβήθηκες
έφυεςέφυγες
εχωνεύτεν(για μέταλλο) έλιωσε, (για τροφή) χωνεύτηκε, (για εστία φωτιάς) έσβησε και δεν βγάζει φλόγα, απανθρακώθηκε
’κ’δενουκί<οὐχί
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καρβών’κάρβουνο
λάχ̌’είθε, μακάρι
’λέπω(ελέπω) βλέπω
μουστρώντςσκυθρωπιάζεις, συνοφρυώνεσαι
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
ντουπου, αυτό/ά που
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
πέειπες (προστ.)
σίναν(σε τίναν) σε ποιον/α;
συντρομάζ’τρέμει ολόκληρος/η/ο
τσ̌ατεύωσυναντώ (τυχαία), τυχαίνωçatmak
φτιλακίζ’σπαρταρά, πάλλεται γρήγορα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr