Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Οι φίλ’ περιγελούνε με

Αγγείου ΜνήμεςΑγγείου Μνήμες

Στιχουργοί: Αναστασία Λυκίδου

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Γιώργος Σιαμίδης


Οι φίλ’ περιγελούνε με,
λέγ’νε με: «φως σ’ ομμάτι͜α σ’!»
Εβγαίνω απάν’ σ’ εξώπορτον
και ’κι δι͜αβαίντς σα στράτας

Καρδόπο μ’, έρημον οσπίτ’,
πουθέν ’κ’ είν’ γειτονάδες
Λαλία ’κι ακουσ̌κεύκεται
απέσ’ σ’ εσά τ’ οτάδες

Τέρτι͜α, παραπονέματα,
λιβών’νε το καρδόπο μ’
Τ’ ομμάτι͜α μ’ κατακέφαλα
και συντρομάζ’ το ψ̌όπο μ’

Τ’ εσά τα λόγια αρνόπο μου,
αχάντι͜α σην καρδία μ’
Έγκαν απέσ’ σο ψ̌όπο μου
τη βαρυχ̌ειμωνίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακουσ̌κεύκεταιακούγεται
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αχάντι͜ααγκάθια
βαρυχ̌ειμωνίανβαρυχειμωνιά
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
έγκανέφεραν
είν’είναι (για πληθ.)
εσάδικά σου/σας
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κατακέφαλαπρος τα κάτω
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίαλαλιά, φωνή
λέγ’νελένε
λιβών’νεσυννεφιάζουν λίβος<λείβω
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
οτάδεςδωμάτια oda
παραπονέματαπαράπονα
πουθένπουθενά
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
συντρομάζ’τρέμει ολόκληρος/η/ο
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φίλ’φίλα (προστ. φιλώ), φίλοι (πληθ. φίλον)
φως σ’ ομμάτι͜α σ’συγχαρητήρια φράση προς κάποιον για αναγγελία κάποιου ευχάριστου γεγονότος
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr