Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξεριζωμένοι Πόντιοι

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ματσούκα μ’, Σάντα μ’, Κρώμ’ και Καρς,
τ’ άλλα τα μέρι͜α όλια
Τα τραγωδίας για τ’ εσάς
εένταν μοιρολόγια

Ξεριζωμέν’ οι Πόντιοι
και σα καρδίας πόνια
Σα στράτας σουρουνεύκουνταν
ατείν’ ατόσα χρόνια

Έχασεν η μάνα το παιδίν
και το παιδίν τη μάναν
Άλλ’ έφυγαν ση Ρουσίαν,
άλλ’ έρθαν σην Ελλάδα

Άλλ’ επέμ’ναν σα μέρι͜α τουν
κι ενέσπαλαν την γλώσσα
Απόκρυφα χριστιανοί
και φανερά -ν- εκλώσταν

Ας σον πάππον σον ανεψιόν
κι από στόμαν σο στόμαν
Κρατούν τα τέρτι͜α τα παλιά
’κ’ ενέσπαλαν ακόμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατείν’αυτοί
εέντανέγιναν
εκλώστανγύρισαν, επέστρεψαν
ενέσπαλανξέχασαν
επέμ’ναναπόμειναν
έρθανήρθαν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
μέρι͜αμέρη
ξεριζωμέν’ξεριζωμένοι
όλιαόλα
πόνια(ονομ.) πόνοι, (αιτ.) πόνους
ΡουσίανΡωσία
σουρουνεύκουντανσέρνονται κατά γης, μτφ. υποφέρουν, τυραννιούνται sürünmek
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τουντους
τραγωδίαςτραγούδια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr