Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δώδεκα μήνας

Παραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο ΑμαραντίδηΠαραδοσιακό αντάμωμα με τον Γιώργο Αμαραντίδη

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Καλαντάρτς, καλή χρονίαν
Κόρ’, έλα ας φιλούμε μίαν
Καλαντάρτς και νέον έτος
Κόρ’, θα παίρω σε οφέτος

Κούντουρον κουτσουρεμένος
και κοντουραδοκομμένος
και κοντουραδοκομμένος
σα χ̌ιόνι͜α καπατεμένος

Ο Μάρτ’ς έρ’ται και δι͜αβαίν’
άλλτς παγών’ και άλλτς χουλέν’,
άλλτς παγών’ και άλλτς χουλέν’
και τα ξύλα όλια τελέν’

Απρίλτς τα κρύα όλια φεύ’νε
και τα χ̌ιόνι͜α λιμενεύ’νε
και τα χ̌ιόνι͜α λιμενεύ’νε
και τ’ ολόερα ημερεύ’νε

Έρθεν κι ο Καλομηνάς,
πουλί μ’, σον παρχάρ’ να πας
Σον παρχάρ Καλομηνά
βουτούρτα, μιντζία φά’

Τον Κερασινόν κεράσι͜α
φά’ και πέσκα απάν’ ση ράχ̌ιαν
φά’ και πέσκα απάν’ ση ράχ̌ιαν
ξανθοκόκκινα κεράσια

Χορτοθέρτς καγάν σο χέρ’ σ’
έπαρ’ ατόναν που θέλτς
Καγανίζω, κερεντίζω
και τα χωράφι͜α θερίζω

Αύγουστον με το τουκάν’,
τσ̌άρεψον σ’ αλών’ απάν’,
τσ̌άρεψον, πουλί μ’, κι αλώντσον,
τ’ αλών’ τ’ απάν’ αφκά κλώσον

Ο Σταυρίτες ρούζ’ τα φύλλα,
ευτάει νόστιμα σταφύλια
Τα φυλλόπα κιτρινίζ’νε
και ση νηγήν απάν’ ρούζ’νε

Τον Τρυγομηνά μαζεύ’νε
και σ’ αμπάρι͜α τοπλαεύ’νε
και σ’ αμπάρι͜α τοπλαεύ’νε
Χ̌ειμωγκόν τρώγν’ και χορεύ’νε

Ο Αεργίτες έρθεν-έρθεν
και -ν- ο κόσμον εφοέθεν
Ο Αεργίτες φέρ’ τον κρύον
κι όλ’ τοπλαεύ’νε το βίον

Ο Χριστουγεννάρτς πα έρθεν,
ο Χριστόν πα εγεννέθεν
Ο Χριστουγεννάρτς πα έρθεν
και -ν- ο χρόνον ετελέθεν
Ο Χριστουγεννάρτς πα έρθεν
και -ν- ο χρόνον ετελέθεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αεργίτεςο μήνας Νοέμβριος
άλλτςάλλους
αλών’αλώνι
αλώντσοναλώνισε (προστ.)
απάν’πάνω
Απρίλτςο μήνας Απρίλιος
ατόναναυτόν
Αύγουστονο μήνας Αύγουστος
αφκάκάτω
βίοντο βιος, το σύνολο των ζωντανών που έχει στην ιδιοκτησία του κάποιος, η περιουσία κάποιου
βουτούρταβούτυρα
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
εγεννέθενγεννήθηκε
έπαρ’πάρε (προστ.)
έρθενήρθε
έρ’ταιέρχεται
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ευτάεικάνει, φτιάχνειεὐθειάζω
εφοέθενφοβήθηκε
θέλτςθέλεις
καγανίζωδρεπανίζω, θερίζω
Καλαντάρτςο μήνας Ιανουάριος
Καλομηνά(γεν.) Μαΐου, μαγιάτικα, (αιτ.) Μάιο
Καλομηνάςο μήνας Μάιος
καπατεμένοςσκεπασμένος, καλυμμένος, κλεισμένος σε κτkapatmak
Κερασινόνο μήνας Ιούνιος
κερεντίζωκόβω χόρτα με την κόσσαգերանդի (gerandi)
κλώσονγύρισε, στρέψε (προστ.)
κοντουραδοκομμένοςαυτός που έχει κοντή (κομμένη) ουρά
Κούντουρονο μήνας Φεβρουάριος
λιμενεύ’νεαποκαλύπτονται από τα χιόνια, ελλιμενίζονται
Μάρτ’ςο μήνας Μάρτιος
μίανμια φορά
μιντζίαμυζήθρες
νηγήνγη
όλ’όλοι/α
όλιαόλα
ολόεραολόγυρα
οφέτοςφέτος
παπάλι, επίσης
παίρωπαίρνω
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πέσκαξάπλωσε (προστ.)
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
ρούζ’νεπέφτουν
Σταυρίτεςο μήνας Σεπτέμβριος
τελέν’τελειώνω/ει κτ (μεταβ.)
τοπλαεύ’νεμαζεύουν, συγκεντρώνουνtoplamak
τουκάν’αλωνιστική τυκάνη αποτελούμενη από δύο παράλληλα χοντρά σανίδια ενωμένα στην κάτω επιφάνεια των οποίων έχουν σφηνωμένους αιχμηρούς πυριτόλιθους για να συνθλίβονται και αχυροποιούνται τα στάχυα και να εκοκκίζονταιτυκάνη (αρχ)
ΤρυγομηνάΟκτώβριο
τσ̌άρεψονσάρωσε
φά’φάε (προστ.)
φέρ’φέρνω/ει
φεύ’νεφεύγουν
φυλλόπαφυλλαράκια
χ̌ειμωγκόν(ονομ.) χειμώνας, (γεν.) χειμώνα
χορεύ’νεχορεύουν
Χορτοθέρτςο μήνας Ιούλιος
χουλέν’ζεσταίνει, θερμαίνει
Χριστουγεννάρτςο μήνας Δεκέμβριος
χρονίανχρονιά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr