Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ε! κορτσόπον τσ̌αλιμτσίν

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Ε! κορτσόπον τσ̌αλιμτσίν, τσ̌αλιμτσίν
έκαψες τ’ εμόν την ψ̌ην, τσ̌αλιμτσίν
Σ’ εγκαλιόπο μ’ παίρω σε, παίρω σε
σο κρεβάτι μ’ φέρω σε, φέρω σε

Ε! κορτσόπον παίρω κα’, παίρω κα’
παίρω σε και κείμαι κα’, κείμαι κα’
Σ’ έναν ώρα κι υστερνά, κι υστερνά
ευτάμε διαβολικά, διαβολικά

Άμον κάτα τσαρφουλίζ’, τσαρφουλίζ’
κι ας σο πόνον ’κ’ εγνωρίζ’, ’κ’ εγνωρίζ’
Κάτ’ να λες ατό φουμίζ’, όι φουμίζ’
και κλώσ̌κεται φοβερίζ’, φοβερίζ’

Ε! κορτσόπον παίρω κα’, παίρω κα’
παίρω σε και κείμαι κα’, κείμαι κα’
Σ’ έναν ώρα κι υστερνά, κι υστερνά
ευτάμε διαβολικά, διαβολικά

Τ’ ινιάτι σ’ το παλαλόν, παλαλόν
ατό πώς θα χαλαρών’, χαλαρών’
Πότ’σον με το γιατρικόν, γιατρικόν
εμένα ντο θα λαρών’, θα λαρών’

Όι κορτσόπον παίρω κα’, παίρω κα’
παίρω σε και κείμαι κα’, κείμαι κα’
Σ’ έναν ώρα κι υστερνά, κι υστερνά
ευτάμε διαβολικά, διαβολικά

Ανάθεμα τη σεβντά, τη σεβντά
εσέγκε με σην πελιάν, σην πελιάν
Ση ψ̌η μ’ ένοιξεν γεράν, όι γεράν
δάκρυ͜α εποίκεν τη χαρά μ’, τη χαρά μ’

Όι! κορτσόπον παίρω κα, παίρω κα
παίρω σε και κείμαι κα, κείμαι κα
Σ’ έναν ώρα κι υστερνά, κι υστερνά
ευτάμε διαβολικά, διαβολικά

Ε! κορτσόπον έμορφον, κορτσόπον
έκαψες το καρδόπο μ’, κορτσόπον
Έλα σο κρεβατόπο μ’, κορτσόπον
για τ’ εσέν έχω τόπον, κορτσόπον

Όι κορτσόπον παίρω κα, παίρω κα
παίρω σε και κείμαι κα, κείμαι κα
Σ’ έναν ώρα κι υστερνά, υστερνά
ευτάμε διαβολικά, διαβολικά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
γεράνπληγή, τραύμαyara
εγκαλιόποαγκαλίτσα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ένοιξενάνοιξε
εποίκενέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
εσέγκεέβαλε
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
ινιάτιγινάτι, πείσμαinat/ʿinād
’κ’δενουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
κάταγάτα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κλώσ̌κεταιγυρίζει, επιστρέφει
κορτσόπονκοριτσάκι
κρεβατόποκρεβατάκι
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
παίρωπαίρνω
παλαλόντρελό
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
πότ’σονπότισε (προστ.)
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
υστερνάκατοπινά, τελευταία
ψ̌ηψυχή
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr