Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανίκα μ’

ΗλιοχάραμανΗλιοχάραμαν

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Παναγιώτης Κογκαλίδης


Απέσ’ σην κάμαρη μ’ φωτάζ’
έναν κερόπον μόνον [γιαρ]
Ατό πα αργολύεται
άμον ντο λύν’ με ο πόνον [γιαρ]

Σ’ ωτία μ’ ακουσ̌κεύκουνταν
λαλίας, χουσ̌ιντία [γιαρ]
Κι η κάμαρη μ’ έν’ εύκαιρον,
έρημον εγκλησία [γιαρ]

Ισ̌κιάδες γυροκλώσκουνταν,
γριβών’νε σα τουβάρι͜α [γιαρ]
Μαύρα, ζαΐφκα και ψηλά,
τερούν να ευρήκ’νε ιχνάρι͜α [γιαρ]

Κι εσύ πουθέν ’κι φαίνεσαι,
τιδέν νισ̌άν’ ’κι δί’ς-ι [γιαρ]
Επέρες στράταν μακρινόν
και ’κι τερείς οπίσ’-ι [γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακουσ̌κεύκουντανακούγονται
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αργολύεταισιγολιώνει
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γριβών’νεπροσκολλώνται
γυροκλώσκουντανκλωθογυρίζουν
δί’ςδίνεις
εγκλησίαεκκλησία
έν’είναι
επέρεςπήρες
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευρήκ’νεβρίσκουν
ζαΐφκαισχνά, αδύνατα μτφ. μικρά zayıf/żaʿīf
ισ̌κιάδεςσκιές
ιχνάρι͜αχνάρια, ίχνη
κερόπονκεράκι
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλίαςλαλιές, φωνές, (γεν. ενικού) φωνής
λύν’λύνει, λιώνει
νισ̌άν’σημάδι, στόχος, αρραβώνας nişan/nişān
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
πουθένπουθενά
τερείςκοιτάς
τερούνκοιτούν
τιδέντίποτα
τουβάρι͜ατοίχοι duvar/dīvār
φωτάζ’φωτίζει, λάμπει
χουσ̌ιντίαθόρυβοι
ωτίααυτιά
Σημειώσεις
Εις μνήμην της μητέρας του Αλέξη Παρχαρίδη, ✝Παρχαρίδου Σοφίας του Αλεξάνδρου και της Πελαγίας (31/01/1946 - 04/06/2003).

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr