Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παναΐα

Αντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίανΑντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίαν

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τη Παναΐας το ποτάμ’
στεσημονήν που ’κ’ έχ̌ει
Τη καρδι͜άς ι-μ’ το νούνιγμαν
αρ’ οξ̌οπίσ’ που τρέχ̌ει

Άσπιλή μου Παναΐα,
Παναΐα πλατυτέρα,
τη σκοτίαν και τη νύχταν
ποίσον ατο φως κι ημέρα

Η Παναΐα μουν ωρι͜άζ’
τα μέρι͜α απ’ έναν- έναν
Η χώρα του αχώρετου,
η Άχραντος Παρθένα

Άσπιλή μου Παναΐα,
Παναΐα πλατυτέρα,
τη σκοτίαν και τη νύχταν
ποίσον ατο φως κι ημέρα

Κι ας είναι αλουτρούητα
και ας εένταν ξένα
Επέμ’ναν καταπράσινα
και χ̌ιλευλογημένα

Άσπιλή μου Παναΐα,
Παναΐα πλατυτέρα,
τη σκοτίαν και τη νύχταν
ποίσον ατο φως κι ημέρα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλουτρούητααλειτούργητα
εέντανέγιναν
επέμ’ναναπόμειναν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μέρι͜αμέρη
μουνμας
νούνιγμανσκέψη
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
σκοτίανσκοτάδι
χώραοι ξένοι γενικά, οι μη οικείοι, η ξενιτειά
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr