Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μακαρισμός

Αντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίανΑντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίαν

Στιχουργοί: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός

Συνθέτες: Αφήγηση/Απαγγελία/Ψαλμός

Καλλιτέχνες: Χορωδία


Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr