Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ευχές

Αντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίαν

Καλλιτέχνες: Παρθένα Πουαρίδου


Ε! ρίζα μ’, ντό να λέγω σας; Εμείς όντες εχπάσταμε ας σην πατρίδαν να φεύομε για την Ελλάδαν, ατόσον κι εσ̌ασ̌ίρεψαμε, τιδέν να παίρω ’κ’ εγροίκ’σα! «Την εικόναν» είπα «ας παίρω και τ’ άγια λείμψανα να προστατεύ’νε μας σα δρόμους» και με τ’ εείνα έρθαμε αδά σην Ελλάδα… Και ντό έσυραμε! Τα καριπίας! Τ’ εφτωχ̌ίας! Τα βάσανα! Ο Θεός μαναχόν εξέρει͜ ατα!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
ατααυτά
ατόσοντόσο
εγροίκ’σακατάλαβα
εείναεκείνα
έρθαμεήρθαμε
εσ̌ασ̌ίρεψαμεσαστίσαμε, τα χάσαμε şaşırmak
έσυραμεσύραμε, τραβήξαμε, ρίξαμε
εφτωχ̌ίαςφτώχιες
εχπάσταμεαναχωρήσαμε, κινήσαμε για
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καριπίαςμοναξιές garip/ġarīb
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
όντεςόταν
παίρωπαίρνω
προστατεύ’νεπροστατεύουν
τιδέντίποτα
φεύομεφεύγουμε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr