Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κάλαντα των Φώτων

Αντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίανΑντίφωνα | Εκκλησιαστικά ποντιακά κατ’ αντιφωνίαν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αλέξανδρος Παρχαρίδης, Δημήτρης Καρασαββίδης


Από της ερήμου ο Πρόδρομος
ήλθε να βαπτίση τον Κύριον
Βέβαιον Βασιλέα εβάπτισε,
Υιόν και Θεόν ομολόγησε

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
τάξεις των Αγγέλων ευφραίνεσθε
Δόξα εν υψίστοις εκραύγαζον,
Κύριον και Θεόν ομολόγησαν

Έλεγεν ο κόσμος τον Κύριον,
να αναγεννήση τον άνθρωπον.
Ζήτησον και σώσον το πρόβατον
το απολωλός, ω Θεάνθρωπε!

Ήλθε κηρυττόμενον έβλεπε,
απορών εφάνη ο Πρόδρομος.
Θες μοι την παλάμην σου Πρόδρομε,
βάφτισον ευθύς τον Δεσπότην σου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr