Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ είμαι τσ’ Ανατολής

Εγώ είμαι ας σον ΠόντονΕγώ είμαι ας σον Πόντον

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Εγώ είμαι τσ’ Ανατολής,
τση Ματσούκας το άστρον
Σ’ έναν τοξαρί’ μ’ σύρσιμον
εχάλασα το κάστρον

Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον
Εσ’κώθανε ψεσ’νά γαρκά,
θέλ’νε να κρούν’ τον ταύρον

Ολόερα ας σον ταύρον
τα γαρκά ταλασ̌εύ’νε
Έναν έμπρι͜α, δύο -ν- οπίσ’
κι ατόν ’κι γιανασ̌εύ’νε

Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον
Εσ’κώθανε ψεσ’νά γαρκά,
θέλ’νε να κρούν’ τον ταύρον

Εγώ είμαι τ’ αστρόν ντ’ εβγαίν’
εντάμαν με τον φέγγον
και το κορτσόπον ντ’ αγαπώ
Μάτσ̌κας Γιαννακαντέτ’κον¹

Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον
Εσ’κώθανε ψεσ’νά γαρκά,
θέλ’νε να κρούν’ τον ταύρον

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
με τα κανάτι͜α τ’ άσπρα
Ντο κελαηδεί σο χάραμαν,
όντες πατεύ’νε τ’ άστρα

Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον
Εσ’κώθανε ψεσ’νά γαρκά,
θέλ’νε να κρούν’ τον ταύρον

Εγώ -ν- ατό τσ̌ακεύ’ ατο,
ατό ξάι ’κ’ εβγάλ’ τσίας
Εγώ -ν- ατό τσ̌ακεύ’ ατο,
ατό πώς ’κ’ εβγάλ’ τσίας;
Θειίτσα μ’, ποδεδίζω σε,
θα δί’ς με ας σα πουτσία σ’

Ν’ αηλί εμέν τον άχαρον,
ν’ αηλί εμέν τον μαύρον
Εσ’κώθανε ψεσ’νά γαρκά,
θέλ’νε να κρούν’ τον ταύρον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γαρκάαρσενικά μοσχάρια
γιανασ̌εύ’νεπλησιάζουν, πλευρίζουνyanaşmak
δί’ςδίνεις
εβγαίν’βγαίνει
έμπρι͜αμπροστά
εντάμανμαζί
εσ’κώθανεσηκώθηκαν
εχάλασαχάλασα, έχωσα το χέρι
θέλ’νεθέλουν
’κ’δενουκί<οὐχί
κανάτι͜αφτεράkanat
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
κρούν’χτυπούν
Μάτσ̌καςΜατσούκας
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξάικαθόλου
ολόεραολόγυρα
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
πατεύ’νεβυθίζονται, βουλιάζουν, μτφ. δύουν, μτφ. καταρρέουν, μτφ. χρεωκοπούνbatmak
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουτσίανεαρά κορίτσια
σύρσιμονσύρσιμο, τράβηγμα, ρίξιμο, μτφ. απαγωγή
ταλασ̌εύ’νε(επί ζώων) τσακώνονται, συμπλέκονται, αλληλοδαγκώνονταιdalaşmak
τοξαρί’δοξαριού
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
τσ̌ακεύ’χτυπώ/άει, καρφώνω/ει, τσιγκλάω/άειçakmak
τσητης
τσίαςσπίθες
φέγγονφεγγάρι
ψεσ’νάχθεσινά, μτφ. ανώριμα
Σημειώσεις
¹ Γιαννακαντέτ’κον: Αυτό που είναι από το χωριό Γιαννακάντων της Ματσούκας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr