Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μετ’ εσέναν υποφέρω

Είχα φτερά κι επέταναΕίχα φτερά κι επέτανα

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Απ’ εσέν θα σ’κούμαι φεύω,
άλλο ’κ’ επορώ!
Μετ’ εσέν εγώ ’κι στέκω,
άλλεν αγαπώ
Μετ’ εσέν εγώ ’κι στέκω,
άλλεν αγαπώ
Απ’ εσέν θα σ’κούμαι φεύω,
άλλο ’κ’ επορώ!
Άλλεν αγαπώ

Για τ’ εσέναν τ’ ομματόπα μ’
άλλο ’κι πονούν
Άλλεν έχω απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
και -ν- αλλού τερούν
Άλλεν έχω απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
και -ν- αλλού τερούν
Για τ’ εσέναν τ’ ομματόπα μ’
άλλο ’κι πονούν
και -ν- αλλού τερούν

Μετ’ εσέναν υποφέρω,
μετ’ εσέν πονώ
Εγώ σο γιάνι σ’, πουλόπο μ’,
’κι θέλω να ζω
Μετ’ εσέναν υποφέρω
μετ’ εσέν πονώ
μετ’ εσέν πονώ

Ατέ ντ’ έχω απέσ’ σην καρδι͜ά μ’
Πονεί για τ’ εμέν
Ελάρωσεν τα γεράδες
Ντο είχα απ’ εσέν
Ελάρωσεν τα γεράδες
Ντο είχα απ’ εσέν
Ατέ ντ’ έχω απέσ’ σην καρδι͜ά μ’
Πονεί για τ’ εμέν
Πονεί για τ’ εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άλλενάλλη
απέσ’μέσα
ατέαυτή
γεράδεςπληγές, τραύματαyara
γιάνιπλάι, πλευρόyan
επορώμπορώ
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομματόπαματάκια
πουλόποπουλάκι
σ’κούμαισηκώνομαι
τερούνκοιτούν
φεύωφεύγω
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr